East Port seminář – Metody pro sledování buněk v reálném čase

Seminář
22.března

Ústav molekulární genetiky AV ČR
Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4,
přednášková místnost v přízemí hlavní budovy

23.března

(termín plně obsazen) Ústav Biochemie, Kamenice 5, 625 00 Brno
pavilon C05, 1. patro, posluchárna 114

23.března

Ústav Biochemie, Kamenice 5, 625 00 Brno
pavilon C05, 1. patro, posluchárna 114

East Port seminář – Metody pro sledování buněk v reálném čase (Praha, Brno)

Click here for description in English

Část 1. Bioluminiscenční eseje pro sledování viability a buněčného metabolismu (Promega)

Bioluminiscence je díky velmi nízkému signálu pozadí nejcitlivější detekční metodou používanou v buněčných esejích. V této části vás seznámíme se základními principy bioluminiscenčních esejí a jak je správně měřit. Dále budou představeny nejčastěji používané eseje, které lze použít pro sledování viability buněk, cytotoxicity a buněčného metabolismu, a to jak v klasickém „endpoint“ formátu, tak i při kinetickém měření v reálném čase. Na závěr vám ukážeme práci s našimi luminometry GloMax a jak je lze snadno využít pro různá bioluminiscenční stanovení. Jako demonstraci vám předvedeme jednoduchou metodu pro stanovení kontaminace buněčných kultur mykoplazmaty. Na seminář si můžete přinést vzorek média z vašich buněk na otestování.

Přednášející

Vojtěch Ledvina, Ph.D. – aplikační specialista, East Port Praha

Bezplatné otestování kontaminace mykoplazmaty

Testování kontaminace buněčných kultur mykoplazmaty.jpg

Všem registrovaným účastníkům nabízíme bezplatné vyzkoušení testu kontaminace buněčných kultur mykoplazmaty - MycoAlert PLUS detection kit od společnosti LONZA. Měření bude probíhat na jednom z nejcitlivějších luminometrů na trhu Glomax Discover. Pokud byste rádi této možnosti využili je nutné přinést čerstvý supernatant Vaší buněčné kultury připravený následujícím postupem:

Přeneste alespoň 2 ml buněčné kultury, popřípadě supernatantu kultury do centrifugační zkumavky a stočte při 1500 otáčkách (200 x g) po dobu 5 minut. Pro optimální citlivost testu doporučujeme přinést čerstvě připravený supernatant (optimálně ne starší než 12 hodin).

Kompletní protokol pro tento test naleznete zde.
Výsledky se dozvíte přímo na místě během 20 minut.

Část 2. Developing the best immunotherapies with real-time & label-free cell-based killing assays (Axion BioSystems)

Eseje pro sledování zabíjení buněk jsou klíčovým krokem při vývoji a selekci nejlepších kandidátů pro imunoterapii. Tyto eseje jsou ale často velmi zdlouhavé a vyžadují reagencie, které mohou ovlivňovat fyziologii buněk. Často se také používají “endpoint” eseje, které měří buněčnou smrt pouze na konci experimentu a neumožňují sledovat nuance kinetiky zabíjení. V této části vás seznámíme s výhodami přístroje pro měření impedance Maestro Z a také vám ukážeme, jak může urychlit vývoj imunoterapie pomocí T a NK buněk. Tato metoda může být využita i pro běžné sledování proliferace buněk a cytotoxicity.

V této části semináře se dozvíte:

  • Detaily o Maestro Z, přístroji pro měření impedance se zabudovaným CO2 inkubátorem
  • Jak sledovat, kontrolovat a analyzovat buněčné interakce po dobu několika dní až týdnů 
  • Jak lze tento přístup využít při vývoji CAR-T a (CAR) NK buněk

Přednášející

Zhong Yu, PhD – manažerka pro vědecké styky, AxionBiosystems

Program

10:00 – 10:40 Bioluminisceční eseje (Promega)
10:40 – 11:00 Stanovení přítomnosti mykoplazmy ve vašich buněčných kulturách (Glomax)
11:00 – 11:15 Přestávka na občerstvení
11:15 – 12:00

Real-time & label-free cell-based killing assays (Axion BioSystems)

12:00 – 12:15 Prostor pro diskuzi

Pro koho je webinář určený?

Seminář je zcela zdarma a přístupný všem zájemcům nezávisle na jejich zaměření a věku. Je vhodný i pro vysokoškolské studenty. Pro účast je však nutná registrace. Celý seminář bude veden v angličtině.