Semináře a akce

Nadcházející akce

East Port Seminar - Bioluminescent Technologies for Studying Protein Biology and Cellular Responses

April 23, 2024
Biological Center of the Academy of Sciences, Institute of Parasitology, building II, lecture room, 2nd floor

We would like to invite you to our upcoming seminar focused on bioluminescence technologies. During the seminar, we will take a detailed look at the new type of sensitive luciferase, NanoLuc, which can be used as a standard reporter for studying gene expression and is also the foundation of HiBiT and NanoBiT technologies. At the seminar, we will discuss the use of NanoBiT for rapid immunological tests and the study of reversible protein interactions, as well as the utilization of the HiBiT tag for tracking cellular processes without the need for antibody use.

Pro českou verzi KLIKNĚTE ZDE.

Více informací

East Port seminář - Bioluminiscenční technologie pro studium proteinové biologie a buněčných reakcí

23. dubna 2024
Biologické centrum AV ČR, Parazitologický ústav, budova II, přednášková místnost, 2. patro

Rádi bychom Vás pozvali na náš nadcházející seminář zaměřený na bioluminiscenční technologie. Během semináře se podrobně podíváme na nový typ citlivé luciferázy NanoLuc, která může být použita jako standardní reportér pro studium genové exprese a zároveň je základem technologií HiBiT a NanoBiT.Na semináři budeme diskutovat použití NanoBiT pro rychlé imunologické testy a studium reverzibilních proteinových interakcí a také využití HiBiT značky pro sledování buněčných dějů bez nutnosti použití protilátek.

For the English version, CLICK HERE.

Více informací

East Port Seminar: Bioluminescence Assays for Monitoring Cell Health, Metabolism and Cytokine Release

April 25, 2024
IMTM, Olomouc

Bioluminescence is one of the most sensitive methods commonly used in cell biology. During our seminar, we will introduce you to the latest developments in cellular assays and demonstrate how you can incorporate them into your experiments to measure cell viability in various formats.

Pro českou verzi KLIKNĚTE ZDE.

Více informací

East Port seminář - Bioluminiscenční eseje pro sledování buněčného zdraví, metabolismu a uvolňování cytokinů

25. dubna 2024
ÚMTM, Olomouc

Bioluminiscence je jednou z nejcitlivějších metod, které se běžně používají v buněčné biologii. Během našeho semináře Vás seznámíme s novinkami v oblasti buněčných esejí a ukážeme Vám, jak je můžete začlenit do Vašich experimentů při měření viability buněk v různém formátu.

For the English version, CLICK HERE.

Více informací

Promega webinář: Optimalizace pracovních postupů při monitorování odpadních vod

dostupné po registraci
virtuální místnost

Jste součástí akademického prostředí, oddělení mikrobiologie, nebo právě zajišťujete výzkum či testování v oblasti environmentálních věd?

Pak tento webinář je přesně pro vás!

Webinářem vás provede Dr. Subhanjan Mondal zkušený výzkumník a vedoucí týmu, který vyvíjí molekulární řešení pro sledování odpadních vod a vytváří pracovní postup pro detekci SARS-CoV-2 v odpadních vodách.

Více informací

East Port Academy - semináře na míru

Celoročně

U Vás v laboratoři nebo online

Máte zájem o informace o nejnovějších technologiích pro biologický výzkum, ale nestíháte se orientovat ve velkém množství informací? Nebo byste chtěli začít s novými metodami, ale nemáte s nimi předchozí zkušenosti? Od toho jsou tu naše East Port Academy semináře na míru. Za poslední dva roky jsme uspořádali mnoho takových seminářů, a to jak na akademických institucích, tak i v soukromých firmách.

Více informací

ARCHIV

Pozvánka na stánek v rámci 26. ročníku Konference DNA Diagnostiky

17. -19. dubna 2024
Konference
Hotel Passage Brno
  Srdečně Vás zveme na náš stánek v rámci 26. ročníku celostátní konference DNA diagnostiky. Datum: 17. - 19. dubna 2024Místo: Hotel Passage BrnoVíce informací

Promega webinář: Metoda s více testy pro sledování dlouhodobého zdraví v 3D modelu jater

10. dubna 2024
Webinář
virtuální místnost
Srdečně Vás zveme na webinář, který se bude konat 10. dubna 2024 od 16 hodin. Na webináři Dr. Darren Heywood z Promega představí 3D buněčné testy a popíše…Více informací

East Port Seminar - Bioluminescent Assays for Monitoring Viability, Inflammation, and Cellular Metabolism and Axion Biosystems Devices

19.3.2024 IMG Prague
Seminář
IMG Prague
Please accept our invitation to the seminar focused on Bioluminescent Assays for monitoring viability, inflammation, and cellular metabolism. Pro českou…Více informací

Virtuální živé vysílání - Nové aplikace v transfekci

12. března 2024
Webinář
virtuální místnost
Zveme vás na virtuální událost zaměřenou na nové možnosti v oblasti Transfekce. Webinář proběhne živě v úterý 12. března 2024 v 15:00  s odborníky z…Více informací

East Port seminář - Bioluminiscenční eseje pro sledování viability, zánětu a buněčného metabolismu a přístroje od Axion Biosystems

19.3.2024 UMG Praha
Seminář
ÚMG Praha
Přijměte pozvání na seminář zaměřený na bioluminiscenční eseje pro sledování viability, zánětu a buněčného metabolismu a přístroje od Axion Biosystems For…Více informací

East Port + Promega seminar: Bioluminescent Technologies for Studying Protein Biology and Cellular Responses

October 10
Seminář
National library of Technology (Education center), Technická 2710/6, 160 80 Praha 6
This seminar introduces a comprehensive set of bioluminescent technologies based on the versatile NanoLuc® luciferase. Discover how the extraordinary…Více informací

East Port + Promega seminář: Bioluminiscenční technologie pro studium proteinové biologie a buněčné odpovědi

10.října 2023
Seminář
Národní technická knihovna (mezi VŠCHT A ÚOCHB)
Seminář vás seznámí s komplexní sadou bioluminiscenčních technologií založených na univerzální NanoLuc® luciferáze. NanoLuc® je enzym s neobyčejně…Více informací