Glucose Uptake-Glo Assay

Dodavatel: Promega
Teplota skladování: méně než -65°C (DI)
Katalogové číslo:
J1341
5ml
14 459,00 Kč
17 495,40 Kč
5 DNŮ
J1342
10ml
23 487,00 Kč
28 419,30 Kč
5 DNŮ
J1343
50ml
93 948,00 Kč
113 677,10 Kč
5 DNŮ
Velikost balení:
Cena bez DPH:
Cena s DPH:
Dostupnost:
Vložit do košíku
Glucose Uptake-Glo Assay

Metabolismus glukózy je klíčovým procesem ve většině organismů. Nízký příjem glukózy buňkami je spojený s nedostatkem inzulinu a diabetem 2. typu, zatímco vysoký příjem může být známkou zvýšené glykolytické aktivity spojené se vznikem rakoviny. Glucose Uptake-Glo Assay je lytická bioluminiscenční esej pro měření příjmu glukózy savčími buňkami založená na detekci 2-deoxyglukóza-6-fosfátu (2DG6P). 2-deoxyglukóza přidaná k buňkám je transportována přes membránu do buňky a rychle fosforylována stejně jako glukóza. Vzniklý 2-DG6P není již dále metabolizovatelný a hromadí se v buňkách. Po krátké inkubaci je k buňkám přidán kyselý stop buffer, který lyzuje buňky a ničí veškeré NADPH a následně je pH neutralizováno přídavkem zásaditého neutralizačního pufru. Nakonec se přidá detekční reagent obsahující glukóza-6-fosfát dehydrogenázu, NADP+, reduktázu, Ultra-Glo rekombinantní luciferázu a proluciferinový substrát. Glukóza-6-fosfát dehydrogenáza oxiduje 2DG6P na 6-fosfodeoxyglukonát a redukuje NADP+ na NADPH. To je pak využito ve spřažené reakci k redukci proluciferinu na luciferin pomocí reduktázy a luciferáza generuje luminiscenční signál úměrný koncentraci 2DG6P.

  • Jednoduchá neradioaktivní lytická esej pro sledování příjmu glukózy buňkami
  • Vysoká citlivost a široký lineární rozsah
  • Spolehlivé a opakovatelné výsledky
1
J1342