PowerPlex ESI 16 Fast System

Dodavatel: Promega
Teplota skladování: -30°C až -10°C (DI)
Katalogové číslo: DC1621
Velikost balení: 100 reactions
Cena: NA VYŽÁDÁNÍ
Dostupnost: 5 DNŮ
PowerPlex ESI 16 Fast System
společná amplifikace a pětibarevná detekce 16 STR lokusů doporučených ENFSI, amplifikace a detekce do 50 minut, obsahuje šest ze sedmi originálních evropských standardních lokusů (ESS): D3S1358, D18S51, TH01, vWA, D8S1179 a FGA společně s D16S539 a D19S433 jako malé amplikony (<250bp), zatímco nové lokusy doporučené evropskou organizací združující forenzní ústavy ENFSI a organizací EDNAP: D1S1656, D2S441, D10S1248, D12S391 a D22S1045 jsou ve větších amplikonech (neobsahuje lokus SE33), bezvadná citlivost a tolerance k běžným inhibitorům umožňující poskytnout plné profily ze slabých vzorků DNA
0
DC1621