Maxwell CSC Instrument

Dodavatel: Promega
Teplota skladování: +15°C až +30°C (AC)
Katalogové číslo: AS6000
Velikost balení: 1 each
Cena: NA VYŽÁDÁNÍ
Dostupnost: 5 DNŮ
Extrakce nukleových kyselin pro IVD i výzkumné účely

Maxwell® Clinical Sample Concentrator (CSC) je přístroj pro automatizovanou purifikaci nukleových kyselin z klinických vzorků, který je plně v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/746 o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro (IVDR). Přístroj využívá předplněných reagenčních kazet s promývacími roztoky. Izolace probíhá vazbou na povrch magnetických částic, které jsou mezi jednotlivými promývacími roztoky přenášeny pomocí magnetických tyčí s jednorázovým návlekem, který brání přímému styku se vzorkem. Nejedná se tedy o tzv. liquid handler a přístroj není náchylný k poruchám pump nebo ucpávání hadiček.

Maxwell CSC umožňuje purifikovat DNA a RNA z 1 až 16 vzorků ze všech běžných typů klinických vzorků, jako jsou stěry, krev, sérum, FFPE řezy, buněčné kultury aj. Samozřejmostí je výstup dat, který je plně kompatibilní s běžně používanými LIMS programy a splňuje všechny požadavky 21 CFR Part 11 zajišťující správu, integritu a ochranu klinických dat. Kromě IVD módu určeného pro klinické vzorky, je možné přepnout software přístroje i do tzv. research módu, ve kterém lze použít i kity bez IVD certifikace pro další typy vzorků. Přístroj tak lze využít například i pro izolaci nukleových kyselin z málo běžných vzorků v rámci klinického výzkumu.

Základní výhody přístroje:

  • Vyráběný podle cGMP a plně v souladu s IVDR
  • Izoluje NK z 1-16 vzorků v jednom běhu již za 40 minut
  • Separace NK pomocí magnetických částic, které mezi roztoky přenáší magnetické tyče
  • Vysoká spolehlivost a minimální poruchovost
  • Poskytuje konzistentní, vysoce kvalitní a spolehlivou extrakci nukleových kyselin, která je přímo použitelná pro následné diagnostické aplikace (qPCR, sekvenování aj.)
  • Flexibilní software umožňuje přepínat mezi diagnostickým a výzkumným módem, který lze využít pro výzkumné aplikace nevyžadující kity s IVDR certifikací
  • Technické prvky plně podporující požadavky 21 CFR Part 11 (ověření a autorizace uživatelů, integrita a ochrana dat, elektronické podpisy a záznamy auditů)
  • Kompaktní rozměry šetří místo v laboratoři
Doba izolace: 40-60 minut (v závislosti na typu vzorku)
Počet vzorků: 1-16
Hmotnost: 11 kg
Rozměry: 33 x 34,5 x 30 cm (šířka x hloubka x výška)
Napájení: 95-240 V AC, 50-60 Hz, 1,0 A
UV lampa: průměrná životnost 6 000 h
0
AS6000