Maxprep™ Liquid Hndlr, RSC Carriers w UV

Dodavatel: Promega
Teplota skladování: +15°C až +30°C (AC)
Katalogové číslo: AS9101
Velikost balení: 1 each
Cena: NA VYŽÁDÁNÍ
Dostupnost: 2-3 TÝDNY
Maxprep™ Liquid Hndlr, RSC Carriers w UV

Modulární řešení purifikace nukleových kyselin vám umožňují přizpůsobit laboratorní pracovní postupy tak, jak se mění vaše potřeby. Můžete kombinovat liquid handler Maxprep™ s přístroji Maxwell® RSC a RSC 48 pro automatizovanou purifikaci vzorků.

Maxprep™ Liquid Handler je dodáván se všemi předem načtenými metodami. Snadno použitelné rozhraní softwaru znamená, že každý ve vaší laboratoři bude moci rychle začít pracovat pomocí předprogramovaných protokolů bez nutnosti tvorby složitých protokolů.

Maxprep™ Liquid Handler se snadno integruje do vašeho laboratorního pracovního postupu s přednastavenými metodami pro zpracování vzorků pro extrakci nukleových kyselin pomocí přístroje Maxwell® RSC nebo RSC 48 a pro přípravu vzorků pro následné aplikace, jako jsou např. PCR.

Po purifikaci nukleových kyselin pomocí Maxwell® RSC použijte přednastavenou metodu post-extrakce na přístroji Maxprep™ pro kvantifikaci nukleových kyselin, přidávání barviva, normalizaci, přenosu eluátů a nastavení amplifikační reakce.

8
AS9101