SPECTRAMAX MINI AFL SYSTEM

Dodavatel: Molecular Devices
Katalogové číslo:
SMAX MINI AF
NA VYŽÁDÁNÍ
2-3 TÝDNY
SMAX MINI AFL
NA VYŽÁDÁNÍ
2-3 TÝDNY
SMAX MINI AL
NA VYŽÁDÁNÍ
2-3 TÝDNY
Velikost balení:
Cena bez DPH:
Cena s DPH:
Dostupnost:
SpectraMax Mini mikrodestičkový multimode reader

SpectraMax Mini je reader jehož hlavní výhodou je poměr cena/výkon. V základní výbavě má možnost měřit absorbanci pomocí monochromátorů a dále lze přístroj nakonfigurovat dle vašich potřeb, prostřednictvím konkrétních filtrů na fluorescenci, respektive luminiscenci. Lze tedy pořídit variantu absorbance a fluorescence (AF), dále absorbance a luminiscence (AL) anebo všechny tři zmíněné módy (AFL).

  • Velmi příznivá cena v kombinaci se zachováním vysokého standardu klíčových parametrů přístroje
  • Flexibilita: možnost rozšíření o širokou škálu fluorescenčních filtrů
  • Zvýšená citlivost detekce díky ultra chlazenému fotonásobiči
  • Možnost nastavení AutoPMT pro zabránění saturace detektoru signálem nebo ztrátě signálu
  • Součástí přístroje je teplotně nezávislý senzor PathCheck pro odstraňování chyb při pipetování
  • Možnost výběru ze tří druhů třepání a nastavení rychlosti třepání
  • Schopnost temperace vzorku v přístroji až do 45 °C
  • Možnost výběru mnoha protokolů a automatická analýza dat díky špičkovému softwaru SoftMax Pro

 

Modulární reader

SpectraMax Mini je zcela nový cenově přívětivý reader, který přímo kopíruje aktuální požadavky na trhu. V základní výbavě má Mini monochromátorovou absorbanci a další mód, který je filtrový. K dispozici je celá škála filtrů pro fluorescenci a také filtr pro luminiscenci. Lze tedy získat přístroj, který umožňuje měřit dva módy (absorbance + fluorescence nebo absorbance + luminiscence) případně tři módy (ABS + FL + LUM). Další výhodou je také možnost reader jednoduše upgradovat o další mód (nebo filtr). Jednotlivé filtry jsou opatřeny NFC portem, takže stačí, když uživatel přiloží filtr k readeru a následně ho vloží do filtrového nosiče, a během minuty je přístroj upgradován. 

 

AutoPMT funkce

Přístroj má jedinečnou funkci nastavení fotonásobiče na automatický mód. Tato funkce umožňuje čtení široké škály koncentrací na jedné desce, čímž se zabrání saturaci detektoru nebo ztrátě signálu, a zvyšuje dynamický rozsah a citlivost přístroje. V případě nastavení AutoPMT je navíc možné porovnávat data naměřená v různých mikrodestičkách.  

 

PathCheck senzor

SpectraMax Mini je stejně jako většina readerů od Molecular Devices vybavena patentovaným senzorem PathCheck. Obecně je známo, že v mikrodestičkových readerech (na rozdíl od kyvetových) probíhá světelný paprsek vzorkem vertikálně. Do hry tedy vstupuje další proměnná – objem, což stěžuje provádění testů závislých na extinkci. S tímto problémem si poradí zmiňovaný PathCheck senzor, pomocí kterého lze normalizovat absorbanci v jamkách na ekvivalentní délku dráhy (konkrétně na 1 mm kyvetu) a tím nepřímo odstranit chybu při pipetování.  

 

Software SoftMax Pro

SpectraMax Mini je dodáván spolu s nejlepším softwarem na analýzu dat ve své třídě – SoftMax Pro.  SoftMax Pro má více než 160 přednastavených protokolů s automatickou analýzou dat. Najdeme zde vše od jednoduchých protokolů jako je měření koncentrace DNA a proteinů, přes složitější například ELISA testy, či měření viability až po ty velice složité třeba testy uvolňování vápníku do cytoplazmy, složité kintetické eseje nebo testování endotoxinů. Protokoly můžete libovolně upravovat nebo vytvořit nový. Přístroj má navíc také možnost lineárního, orbitálního a dvojitě orbitálního třepání, temperaci destičky až na 45 °C nebo možnost měření v kyvetě a v mikroobjemech.

Zkušební verzi softwaru si můžete stáhnout zde.

Rozměry (cm) 40 (D) x 32 (Š) x 35 (V)
Hmotnost ≤ 18 kg
Kompatibilní s roboty Ano
Obecné specifikace:
Formáty destiček 6, 12, 24, 48, 96, 384-jamkové destičky ANSI/SLAS
Zdroj světla Dvě vysoce energetické xenonové zábleskové lampy
Možnosti čtení Mikrotitrační destičky, kyvety (přes adaptér)
Detektory Ultrachlazený fotonásobič a křemíková fotodioda
Třepání Lineární, orbitální a dvojité orbitální dráhy
Teplotní inkubace 4 °C nad okolní teplotou až 45 °C
Uniformita teploty ±1 °C při 37 °C
Přesnost teploty ±2 °C při 37 °C
Spektrální skenování Abs
Čtení endpoint Abs, FI, Lum
Kinetické čtení Abs, FI, Lum
Skenování jamky Více než 20 na 20
Absorbance:
Rozsah vlnových délek 200-1000 nm
Výběr vlnové délky Přírůstky po 1,0 nm
Šířka pásu vlnové délky ≤ 5 nm poloviční šířka maxima
Přesnost vlnové délky ± 2 nm v celém rozsahu vlnových délek
Přesnost vlnové délky (opakovatelnost) ± 0,2 nm
Fotometrický rozsah 0-4,0 OD
Fotometrické rozlišení 0,001 OD
Fotometrická přesnost (linearita) < ±0,006 OD ±1,0 %, 0-3 OD
Fotometrická přesnost (opakovatelnost) < ±0,003 OD ±1,0 %, 0-3 OD
Rozptyl světla ≤ 0,05 % při 230 nm
Fluorescence
Rozsah vlnových délek 250-850 nm
Dynamický rozsah > 6 dekád
Citlivost (fluorescein) 1 pM
Luminiscence:
Rozsah vlnových délek 300-650 nm
Dynamický rozsah > 7 dekád
Citlivost (ATP) 2 pM
Cross-talk <0,1 % (bílá 96jamková mikrodestička s poloviční
plochou)
6
SMAX MINI AFL