SpectraMax iD5 Standard Multi-Mode Microplate Detection Platform

Dodavatel: Molecular Devices
Katalogové číslo: ID5-STD
Cena: NA VYŽÁDÁNÍ
Dostupnost: 2-3 TÝDNY

SpectraMax iD5 Standard Multi-Mode Microplate Detection Platform

SpectraMax iD5 multimode reader v sobě spojuje pět modů, a to absorbanci, fluorescenci (top i bottom), luminiscenci, opožděnou fluorescenci (TRF) a fluorescenční polarizaci. Tento hybridní reader je dále možné upgradovat o systém pro detekci western blotů, duální injektory, či modul pro čtení spodní luminiscence. Díky NFC technologii, dotykovému displeji a flexibilitě sběru dat se jedná o nejmodernější reader na trhu.

Výhody:

  • Hybridní reader – kombinace vysoké citlivosti detekčního systému filtrů s flexibilitou monochromátorového systému
  • Jediný reader umožňující detekci western blotů na membránách
  • Zvýšená citlivost detekce a širší dynamický dynamický rozsah, díky ultra chlazenému fotonásobiči
  • K přístroji lze pořídit duální injektory s funkcí chytré injekce a možností reverzního nasátí kapaliny
  • NFC (near-field communication) technologie umožňující načtení vlastních protokolů pouhým přiložením čipu k readeru
  • Velký dotykový displej s vysokým rozlišením, přináší nastavení vlastních protokolů bez nutnosti připojit přístroj k počítači
  • Součástí základní výbavy je software SoftMax® Pro pro unikátní, komplexní analýzu dat

 

Hybridní reader

Tento přístroj disponuje hybridní optikou, takže si můžete zvolit mezi měřením pomocí monochromátorů nebo pomocí filtrů, popř. kombinací obou. Kombinuje tak citlivost filtrových readerů, vhodných např. pro měření luminiscenčních esejí, a flexibilitu výběru vlnové délky monochromátorových přístrojů.

 

Zvýšená citlivost a široký dynamický rozsah měření fluorescence a luminescence

Moderní readery od Molecular Devices mají několik novými prvků, které zlepšují citlivost a další parametry, díky nimž si udržují svůj náskok před konkurencí. Prvním parametrem je fotonásobič, který je chlazený na -5 °C. Zchlazením fotonásobiče dochází ke snížení šumu pozadí a tím ke zvýšení citlivosti v celém spektru a zejména v blízkém infračerveném pásmu. Zároveň lze fotonásobič nastavit na automatický mód. Tato funkce umožňuje čtení široké škály koncentrací na jedné desce, čímž se zabrání saturaci detektoru nebo ztrátě signálu, a zvyšuje dynamický rozsah a citlivost přístroje. V případě nastavení AutoPMT je navíc možné porovnávat data naměřená v různých mikrodestičkách. Další předností iD5 je možnost nastavení výšky optiky nad vzorkem, což je důležité kvůli variabilitě ve výšce destiček mezi výrobci. Změřením vzorku v několika výškách odhalíme potenciální crosstalk mezi jamkami, který může být problémem u mnoha destičkových readerů. Následným měřením v ideální výšce zvýšíme dynamický rozsah a citlivost testu.

 

Unikátní technologie detekce western blot

SpectraMax iD5 umožňuje také detekci western blot pomocí zesíleného TRF modulu. Přístroj můžete o tento modul sami upgradovat bez nutnosti vrácení přístroje výrobci. Principem metody je měření TRF europiem značených sekundárních protilátek vázající širokou škálu často užívaných primárních protilátek. Poločas fluorescence chelátů europia se pohybuje v řádu µs, na rozdíl od ns u běžných fluoroforů. To umožňuje měření dlouho poté, co excitační světlo i fluorescence jakéhokoliv jiného fluoroforu ve vzorku vyhasla, což výrazně zvyšuje poměr signál/pozadí, a v důsledku i citlivost a širší dynamický rozsah testu. Využití TRF také zvyšuje stabilitu signálu. Není tedy nutná detekce bezprostředně po smíchání, naopak je možná detekce i o měsíc později bez ztráty signálu.

 

Systém injektorů se speciálními funkcemi

Reader SpectrMax iD5 umožňuje měření zábleskových luminiscenčních ("flash") esejí díky systému unikátně konstruovaných injektorů. Obsahuje totiž peristaltické pumpy, díky kterým není objem přiváděné reagencie omezen, což může být u klasických nástřikových injektorů problém. Dalším speciálním parametrem je tzv. „reverse prime“ funkce, umožňující zpětné nasátí reagencie, která zůstala nezreagovaná v hadičkách injektorů. Tím se snižuje mrtvý objem na méně než 10 µl, což ocení zejména uživatelé pracující s drahými reagenciemi. Dalšími unikátními funkcemi jsou „Smart Inject“ funkce pro současné vstřikování a míchání kapaliny na mikrodestičce a „overflow protection“ funkce ochrany před vytékáním reagencie z destičky.

 

PathCheck senzor

SpectraMax iD5 je stejně jako většina readerů od Molecular Devices vybavena patentovaným senzorem PathCheck. Obecně je známo, že v mikrodestičkových readerech (na rozdíl od kyvetových) probíhá světelný paprsek vzorkem vertikálně. Do hry tedy vstupuje další proměnná – objem, což stěžuje provádění testů závislých na extinkci. S tímto problémem si poradí zmiňovaný PathCheck senzor, pomocí kterého lze normalizovat absorbanci v jamkách na ekvivalentní délku dráhy (konkrétně na 1 mm kyvetu) a tím nepřímo odstranit chybu při pipetování.

 

Moderní prvky

SpectraMax iD5 disponuje řadou moderních prvků. Jako první reader přináší možnost měření a prohlížení výsledků nejen pomocí softwaru, ale také pomocí dotykového displeje. Se zapnutou funkcí Auto-export budete mít změřený protokol a dat ve formátu .xls na vašem flashdisku během několika kliknutí. Je jen na Vás, zda zvolíte rychlou nebo podrobnou analýzu. Unikátní moderní technologií je také NFC port zabudovaný v přístroji. Přiložením čipu k NFC portu umožníte načtení vašeho profilu s Vašimi výsledky a protokoly na dotykovém displeji. Tato technologie je oblíbená zejména v případě více uživatelů přístroje. Výsledky změřené pomocí softwaru lze poslat na vzdálený počítač v síti, pomocí QuickSync programu.

 

Software SoftMax Pro

SpectraMax iD5 je dodáván spolu s nejlepším softwarem na analýzu dat ve své třídě – SoftMax Pro.  SoftMax Pro má více než 160 přednastavených protokolů s automatickou analýzou dat. Najdeme zde vše od jednoduchých protokolů jako je měření koncentrace DNA a proteinů, přes složitější například ELISA testy, či měření viability až po ty velice složité třeba testy uvolňování vápníku do cytoplazmy, složité kintetické eseje nebo testování endotoxinů. Protokoly můžete libovolně upravovat nebo vytvořit nový. Přístroj má navíc také možnost lineárního, orbitálního a dvojitě orbitálního třepání, temperaci destičky až na 45 °C nebo možnost měření v kyvetě a v mikroobjemech.

Zkušební verzi softwaru si můžete stáhnout zde.

Obecné specifikace
Rozměry(šířka x výška x hloubka) 40,1 cm x 53,2 cm x 59,8 cm
Váha 40 kg
Zdroj napětí 100-240 Vac, 2 A, 50/60 Hz
Kompatibilita s robottem Ano
Obecné specifikace
Typy mikrodestiček 6 - 384 jamek
Zdroj světla Xenonová flash lampa
Typy čtení Mikrodestičky, kyvety (pomocí adapteru)
Detektory PMT (fotonásobič) nebo fotodioda
Třepání Lineární, Orbitální a infinity třepání
Kontrola teploty 5 °C nad okolní teplotou až do 66 °C
Teplotní uniformita ±0,75 °C
Teplotní přesnost ±1 °C při 37 °C
Endpoint a kinetické čtení Pro všechny mody
Spektrální skenování Abs, FI, Lum, TRF
Skenování jamky Přes 20 x 20 bodů pro všechny mody
Výběr vlnové délky 1,0 nm inkrementy
Standardní čas čtení Abs, Fl, Lum, TRF 30 sekund (96-jamková destička)
Standardní čas čtení FP 60 sekund (96-jamková destička)
Absorbance - fotometrické vlastnosti
Rozsah vlnových délek 230-1000 nm
Šířka pásu světla 4,0 nm
Přesnost vlnové délky ± 2,0 nm
Opakovatelnost vlnové délky ± 1,0 nm
Fotometrický rozsah 0 - 4,0 OD
Fotometrické rozlišení 0,001 OD
Fotometrická přesnost < ± 0,010 OD ± 1,0%, 0-3 OD
Fotometrická opakovatelnost < ± 0,003 OD ± 1.0%, 0-3 OD
Rozptyl světla < 0,05% při 230 nm
Fluorescence - fotometrické vlastnosti
Rozsah vlnových délek 250-850 nm
Výběr vlnové délky 1,0 nm incrementy
Dynamický rozsah > 6 řádů
Citlivost - horní čtení (Fluorescein, 96-jamková destička) 1 pM (monochromátor), 0,3 pM (filtr)
Citlivost - spodní čtení (Fluorescein96-jamková destička) 2 pM (monochromátor i filtr)
Luminescence
Rozsah vlnových délek 300-850 nm
Výběr vlnové délky Výběr simultánní detekce při všech vlnových délkách nebo výběr po 1,0 nm incrementech
Dynamický rozsah > 7 řádů
Cross-talk < 0.1 % v bílých 96- a < 0,2 % 384-jamkových mikrodestičkách
Detekční limit 20 amol ATP (“Flash” luminescence při použití Promega ENLITEN® ATP Assay System)
Flourscenční polarizace
Rozsah vlnových délek 400–750 nm, 1,0 nm inkrementy
Citlivost (96-jamková destička) 2 mP - 10 nM (monochromátory)
Rozsah měření Delta > 200 mP (monochromátory), Delta > 320 mP (filtry)
Opožděná fluorescence (TRF)
Rozsah vlnových délek 450–750 nm
Lineární dynamický rozsah 5 řádů
Detekční limit (96-jamková destička) 30 fM Europium (6 amol/well)
Detekční limit zesilující TRF modul (96-jamková destička) 10 fM Europium (2 amol/well)
9
ID5-STD