RealTime-Glo MT Cell Viability Assay

Dodavatel: Promega
Teplota skladování: -30°C až -10°C (DI)
Katalogové číslo:
G9711
100 reactions
3 550,00 Kč
4 295,50 Kč
5 dnů
G9712
10 x 100 reactions
26 389,00 Kč
31 930,70 Kč
5 dnů
G9713
1,000 reactions
24 630,00 Kč
29 802,30 Kč
5 dnů
Velikost balení:
Cena bez DPH:
Cena s DPH:
Dostupnost:
Vložit do košíku
RealTime-Glo MT Cell Viability Assay

RealTime-Glo MT Cell Viability Assay je nelytická bioluminiscenční esej, která umožňuje kontinuální sledování viability buněk ve stejném vzorku až po dobu 72 hodin a poskytuje tak přesnější data o cytotoxicitě testovaných látek. Esej je nezávislá na ATP a využívá redukčního potenciálu živých buněk. Reagent obsahuje NanoLuc luciferázu a upravený substrát, který difunduje přes membránu do buňky. Pokud je buňka metabolicky aktivní, substrát je v cytoplazmě redukován na NanoLuc substrát a po uvolnění zpět do média je ihned zpracován a generuje se bioluminiscence úměrná počtu viabilních buněk v daný moment. Oproti klasickým esejím, u kterých se signál akumuluje (alamarBlue nebo MTT), umožňuje RealTime-Glo MT stanovit celou kinetiku účinku dané látky v jediné jamce. Reagent může být přidán k buňkám již během nasazování do destiček nebo spolu s testovanou látkou a není potřeba žádné další promývání ani další přídavek reagentu. Lze navíc kombinovat s fluorescenčními esejemi nebo luminiscenčními esejemi založenými na Firefly luciferáze.

  • Kontinuální sledování viability buněk v reálném čase využívající NanoLuc a redukci substrátu živými buňkami ·       
  • Rychlá detekce účinku toxických látek a inhibitorů ·       
  • Šetří čas i materiál
  • Možnost kombinovat s Firefly luciferázovými a fluorescenčními esejemi
3
G9711