CytoTox 96 Non-Radioactive Cytotoxicity Assay

Dodavatel: Promega
Teplota skladování: části s odlišnou teplotou skladování (AB)
Katalogové číslo: G1780
Velikost balení: 1,000 assays
Cena bez DPH: 10 868,00 Kč
Cena s DPH: 13 150,30 Kč
Dostupnost: 5 dnů
Vložit do košíku
CytoTox 96 Non-Radioactive Cytotoxicity Assay

CytoTox 96 Non-Radioactive Cytotoxicity Assay je kolorimetrická esej pro stanovení cytotoxicity látek. Esej kvantitativně měří množství laktát dehydrogenázy, stabilního cytosolického enzymu, který se při lyzi buněk uvolňuje do média. Laktát dehydrogenáza uvolněná do média se detekuje pomocí enzymatické eseje, která mění tetrazoliovou sůl INT na červený formazanový produkt. Následně je měřena absorbance ve viditelné oblasti pomocí 96-jamkového readeru a intenzita zbarvení je úměrná počtu lyzovaných buněk.  Esej může být využita pro sledování buněčné toxicity, toxicity chemických látek nebo sledování celkového počtu buněk.

  • Kolorimetrická esej pro sledování cytotoxického účinku
  • Detekuje množství LDH uvolněné z lyzovaných buněk do média
0
G1780