GSH/GSSG-Glo Assay

Dodavatel: Promega
Teplota skladování: -30°C až -10°C (DI)
Katalogové číslo:
V6611
10ml
16 097,00 Kč
19 477,40 Kč
5 DNŮ
V6612
50ml
68 887,00 Kč
83 353,30 Kč
5 DNŮ
Velikost balení:
Cena bez DPH:
Cena s DPH:
Dostupnost:
Vložit do košíku
GSH/GSSG-Glo Assay

Změna poměru GSH/GSSG je důležitým indikátorem cytotoxicity a oxidačního stresu. GSH/GSSG-Glo Assay je bioluminiscenční esej pro detekci a kvantifikaci celkového glutathionu (GSH + GSSG) a oxidované formy (GSSG) v kultivovaných buňkách. Poskytuje jednoduché a rychlé stanovení těchto poměrů v 96- a 384-jamkových mikrodestičkách. Princip stanovení je založen na reakci glutathion S-transferázy, která odštěpuje nefunkční skupinu z prosubstrátu NT-luciferinu a připojuje ji na redukovaný GSH. Uvolněný luciferin pak vstupuje do luciferázové reakce a je generován luminiscenční signál úměrný množství redukované formy. Celkový a oxidovaný glutathion jsou v této eseji stanoveny ve dvou paralelních reakcích a z rozdílu obou hodnot lze pak dopočítat obsah GSH.

V první reakci je veškerý glutathion redukován na GSH a stanoví se celkové množství oxidované a redukované formy. V druhé reakci je nejprve selektivně zablokován veškerý redukovaný GSH. Zbylý GSSG je pak zredukován na GSH a opět stanoven pomocí enzymové reakce.

Všechny reagenty se dávkují přímo ke kultivovaným buňkám po odstranění kultivačního média. Esej je vhodná i pro 3D kultury a doba jednoho stanovení je cca 45 minut.

  • Bioluminiscenční stanovení poměrů redukované a oxidované formy glutathionu
  • Jednoduchý protokol s minimální úpravou vzorku poskytující robustní výsledky
  • Stabilní signál s „glow-type“ kinetikou vhodný i pro high-throughput analýzy
3
V6611