Zboží v kategorii

PepStar™ jsou mikročipy s vysokým obsahem purifikovaných peptidů, které jsou svým N-koncem imobilizovány na mikroskopických sklíčkách prostřednictvím flexibilního linkeru. Každý jednotlivý peptid je na sklíčku v triplikátu. Díky chemoselektivní vazbě jsou tak vytvořeny mikročipy s napřímo kovalentně vázanými peptidy pro různé využití:

 • Imunomonitoring a mapování imunodominantních oblastí v antigenu
 • Mapování a optimalizace epitopů protilátek a výzkum biomarkerů
 • Objasnění signální transdukce
 • Sledování protein-protein interakce
 • Identifikace substrátů pro dané enzymy (proteázy, kinázy, fosfatázy, deaminázy aj.)
 • Optimalizace známých substrátů enzymu
 • Detekce aktivity kontaminujících enzymů
 • a jiné

Výhody:

 • Lze získat stovky identických microarray kopií z jediné syntézy
 • Mikročipy neobsahují nežádoucí zkrácené sekvence peptidů
 • Pouze velmi malé množství Vašich vzorků je potřeba k inkubaci
 • Nízké pozadí na sklíčku a čtení pomocí fluorescence
 • Rozložení mikročipu je kompatibilní s mikrodestičkami (automatická inkubace)
 • Možnost různých analytických služeb od JPT peptide technologies

 

V případě zájmu o vytvoření mikročipu na zakázku nebo pro více informací kontaktujte našeho aplikačního specialistu.
Rychlý kontakt: Ing. Vojtěch Andrle; vojtech.andrle@eastport.cz; +420 724 241 350


Nebyly nalezeny žádné produkty