S kým se budete potkávat?

Mgr. Ondřej Ptáček, Ph.D.

obchodní ředitel

molekulární biologie, přístrojová technika, klinická a molekulární diagnostika

Vystudoval entomologii na katedře zoologie na PřF UK v Praze v roce 1997. Poté pokračoval v postgraduálním studiu v oboru mutační genetiky rostlin v Ústavu experimentální botaniky AV ČR. V disertaci se zabýval studiem poškození DNA způsobeném účinkem ionizujícího záření a jeho reparace u rostlinných modelů.

Od roku 2001 začal pracovat ve společnosti East Port na pozici obchodního zástupce. Od roku 2020 byl pověřen řízením obchodního oddělení. "Velice si vážím a je pro mě čest pracovat v kolektivu vzdělaných, přáteských a pracovitých kolegů. Současně přicházím do kontaktu s celou řadou významných vědců v oblasti molekulární biologie a biomedicíny na straně našich obchodních partnerů".

Volný čas dělí mezi svou rodinu a koníčka, kterým je včelaření. Snaží se být vzorným manželem a příkladným otcem 2 dcer a jednoho syna.