PyroGene 192 Test Kit

Dodavatel: Lonza
Teplota skladování: 2 to 8 °C
Katalogové číslo:
50-658U
192 testů/kit
NA VYŽÁDÁNÍ
SKLADEM U DODAVATELE
50-658NV
2880 testů/kit
NA VYŽÁDÁNÍ
SKLADEM U DODAVATELE
Velikost balení:
Cena bez DPH:
Cena s DPH:
Dostupnost:
PyroGene 192 Test Kit

PyroGene™ test založen na rekombinantním faktoru C je evolucí testů detekce endotoxinů. Vědci z Lonzy vyvinuli rekombinantní formu faktoru C, první složky v kaskádě srážení lyzátu amebocytů z ostrorepů, aktivovaného endotoxinem. Rekombinantní faktor C (rFC) je aktivován vazbou endotoxinů a aktivní enzym potom štěpí syntetický substrát, což vede ke tvorbě fluorogenní sloučeniny. PyroGene™ rFC pracuje jedním enzymatickým krokem ve srovnání s vícestupňovým enzymatickým procesem nezbytným pro testy LAL.

Reakce probíhá v 96-jamkové mikrodestičce a je měřena v čase nula a po hodinové inkubaci ve fluorescenčním mikrodestičkovém readeru používajícím excitační / emisní vlnové délky 380/440 nm. V přítomnosti endotoxinu , aktivovaný rFC štěpí fluorogenní substrát, což způsobí, že roztok fluoreskuje. Fluorescence log net je úměrná koncentraci log endotoxinu a je lineární v rozmezí 0,005 - 5,0 EU / ml.

Výhody PyroGene™ rFC testu:

  • Specifický endotoxin, rekombinantní technologie eliminuje falešně pozitivní glukanové reakce
  • Předvídatelný, spolehlivá výkonnost testů od šarže k šarži
  • Udržitelný zdroj, vyrábí se bez využití zvířecích složek
  • Endpoint fluorescenční test je srovnatelný s jinými kvantitativními metodami LAL
101
50-658U