MagneGST Pull-Down System

Dodavatel: Promega
Teplota skladování: části s odlišnou teplotou skladování (AB)
Katalogové číslo: V8870
Velikost balení: 80 reactions
Cena bez DPH: 25 698,00 Kč
Cena s DPH: 31 094,60 Kč
Dostupnost: 5 DNŮ
Vložit do košíku
MagneGST Pull-Down System

MagneGST Pull-Down System je navržen pro detekci proteinových interakcí mezi GST-fúzními proteiny exprimovanými v bakteriálních lyzátech („bait“) a „prey“ proteiny exprimovanými pomocí TNT systémů od Promegy. Prey protein syntetizovaný pomocí TNT Quick Coupled Transcription/Translation Reaction kitu je zachycen pomocí interakce s bait GST-fúzním proteinem imobilizovaným na povrchu magnetických GST částic. Nespecificky vázané proteiny jsou odmyty a prey protein je následně analyzován např. pomocí SDS-PAGE. Pro detekci může být použita autoradiografie po začlenění radioaktivně značeného methioninu během TNT reakce nebo imunoznačení pomocí specifických protilátek. Pro použití je nutný magnetický stojánek, který není součástí balení.

0
V8870