T4 DNA Ligase

Dodavatel: Promega
Teplota skladování: -30°C až -10°C (DI)
Katalogové číslo:
M1801
100u
909,00 Kč
1 099,90 Kč
5 dnů
M1804
500u
3 250,00 Kč
3 932,50 Kč
5 dnů
M1794
500u
3 250,00 Kč
3 932,50 Kč
5 dnů
Velikost balení:
Cena bez DPH:
Cena s DPH:
Dostupnost:
Vložit do košíku
T4 DNA Ligase

T4 DNA Ligase je rekombinantní DNA ligáza produkovaná v E. coli. Katalyzuje tvorbu fosfodiesterové vazby mezi 5‘-fosfátem a 3‘-hydroxylovou skupinou dvou nukleotidů s kohezními nebo tupými konci. Nekatalyzuje spojování jednovláknových nukleových kyselin. Ligáza je standardně dodávána v koncentraci 1-3 u/ul, případně 10-20 u/ul (kat. č. M1794) a s 10X reakčním pufrem obsahujícím 300mM Tris-HCl (pH 7.8 při 25°C), 100mM MgCl2, 100mM DTT a 10mM ATP.      

  • Spojuje dva řetězce DNA s kohezními nebo tupými konci   
  • Použití pro dsDNA s 5‘, 3‘ nebo tupým koncem (např. inserty a vektory)
  • Vhodná pro modré/bílé klonování, kde poskytuje vyšší stupeň kontroly enzymů používaných pro klonování
  • Může katalyzovat připojení RNA k DNA nebo k RNA ve formě duplexu
4
M1801