TNT T7 Quick Coupled Transcription/Translation System, Trial Size

Dodavatel: Promega
Teplota skladování: méně než -65°C (DI)
Katalogové číslo:
L1170
40 reactions
22 665,00 Kč
27 424,70 Kč
5 dnů
L1171
5 reactions
5 460,00 Kč
6 606,60 Kč
5 dnů
Velikost balení:
Cena bez DPH:
Cena s DPH:
Dostupnost:
Vložit do košíku
TNT T7 Quick Coupled Transcription/Translation System, Trial Size

TNT Quick Coupled Transcription/Translation systémy obsahují RNA polymerázu, nukleotidy, soli, aminokyseliny, rekombinantní ribonukleázový inhibitor RNasin a roztok lyzátu retikulocytů a poskytují tak veškeré enzymové vybavení pro pohodlnou in vitro transkripci a translaci eukaryotických proteinů v jediné zkumavce. TNT systém je dostupný ve dvou konfiguracích pro expresi genů klonovaných buďto za T7 nebo SP6 promotorem RNA polymerázy. Pro účinnou expresi proteinu se smíchá TNT master mix s 0,2-2,0 µg cirkulárního plazmidu obsahující T7 nebo SP6 promotor nebo s PCR fragmentem obsahujícím T7 promotor na konečný objem 50 µl. Celá reakce se pak inkubuje 60-90 min při 30 °C a produkuje dostatečné množství proteinu pro různé aplikace včetně GST-pull down nebo gel shift esej. ·       

  • Spřažená in vitro transkripce/translace pro expresi eukaryotických proteinů
  • Funkční protein je exprimován již za 1 hodinu a lze ho přímo použít pro studium proteinových interakcí, interakcí s nukleovými kyselinami aj.
  • Výběr z variant s SP6 nebo T7 promotorem
  • Exprimovaný protein je funkční a post-translačně modifikovaný
3
L1171