Fetal Bovine Serum Advanced, Collected in South America

Dodavatel: Capricorn Scientific
Teplota skladování: -20°C
Katalogové číslo:
FBS-11A
500 ml
NA VYŽÁDÁNÍ
10 DNŮ
FBS-11B
100 ml
NA VYŽÁDÁNÍ
10 DNŮ
Velikost balení:
Cena bez DPH:
Cena s DPH:
Dostupnost:
Fetal Bovine Serum Advanced, Collected in South America

Fetální hovězí sérum Advanced (FBS Advanced) má ve srovnání se standardním FBS menší odchylky mezi jednotlivými šaržemi. Je vhodné pro kultivaci mnoha typů buněk in vitro.

Sérum je složka krve získaná po vysrážení a odstranění buněčných složek. Kromě sérových bílkovin obsahuje např. růstové faktory, aminokyseliny a hormony. Tato komplexní směs činí ze séra jeden z nejdůležitějších doplňků pro podporu růstu a proliferace buněk pro buněčné kultury in vitro. Zvláštní význam má fetální hovězí sérum (FBS). Je obzvláště bohaté na růstové faktory a má nízký obsah protilátek, které mohou ovlivnit práci buněčné kultury.

Surové fetální hovězí sérum je přírodní vedlejší produkt masného a mlékárenského průmyslu. Získává se z hovězí krve, která vykazuje značné šaržové odchylky způsobené různými vlivy prostředí, např. výživou nebo zdravotním stavem zvířat. Odchylky mezi jednotlivými šaržemi fetálního hovězího séra mohou mít významný dopad na reprodukovatelnost vědeckých výsledků.. Sofistikovaný proces společnosti Capricorn Scientific během slučování a filtrování významně snižuje odchylky mezi jednotlivými šaržemi FBS Advanced. Po úspěšném testování buněčných linií obvykle není nutné provádět další testování šarží. Díky tomu ušetříte spoustu vašeho času.

5
FBS-11A