AXOPATCH 200B SYSTEM

Dodavatel: Molecular Devices
Katalogové číslo: AXOPATCH 200B-2
Cena: NA VYŽÁDÁNÍ
Dostupnost: 2-3 týdny
AXOPATCH 200B SYSTEM

Axopatch™ 200B Capacitor Feedback Patch Clamp Amplifier je měřící zařízení pro one-channel záznamy a další aplikace, kde je potřeba excelentní poměr signál/šum. Tento přístroj je obecně uznávaný jako zlatý standard pro ltra low-noise patch clamp záznamy. Obsahuje capacitor-feedback technologii a aktivní chlazení hlavy pro single-channel záznamy a odporový zpětnovazebný okruh je použit pro dva různé typy whole-cell záznamů. V current-clamp modu nabízí dvě různé rychlosti pro optimalizaci záznamu membránového potenciálu a umožňuje korekci chyb napětí způsobené odporem pipet. Toto činí Axopatch 200B System amplifikátorem pro vědce v základním výzkumu iontových kanálů a také proto si je jej za poslední desetiletí tisíce z nich

Výhody:

 • Aktivně chlazený capacitor-feedback headstage redukuje tepelný šum pro získání poměru signál šum až na úroveň teoretických možností fyziky
 • Integrační headstage mode pro měření proud v řádech sub-picoamperů umožňuje vysoce přesné single-channel záznamy z membrány buněk a umělých dvouvrstev
 • Resistive headstage mode pro vyšší proud a při whole-cell záznamech
 • Úzký design hlav pro snazší přístup k přípravě vzorku na stolku mikroskopu
 • Series resistance compensation: Prediction pomáhá dosáhnout požadovaného úkonu rychleji pomocí přechodné superpolarizace membránového potenciálu
 • Series resistance compensation: Correction vylepšuje pásmo záznamu
 • Dual-speed current clamp optimalizuje rychlost a stabilitu tím, že lépe koreluje clamp algoritmus s experimentálními parametry
 • Dual command potenciály přináší flexibilitu skrze procesování vstupních signálů z dvou různých zdrojů
 • Selectable holding command input se dvěmi vnitřními nastaveními rozsahu
 • Pipette capacitance compensation neutralizuje příspěvek skleněné pipety a jejího držáku ke kapacitanci okruhu
 • Cell capacitance compensation upravuje kapacitanci buněčné membrány při whole-cell záznamech
 • Nastavitelná míra výstupu s 10 možnostmi výstupního signálu na požadovanou úroveň
 • Leak subtraction korekce bez softwarových algoritmů
 • Sofistikovaný 4-pole Bessel low-pass filter
 • Nastavitelný display na panelu ukazuje uživatelem vybrané parametry v reálném čase – pro rychlý monitoring experimentu
 • Dva držáky pipet
5
AXOPATCH 200B-2