pGEM-T Easy Vector System I

Dodavatel: Promega
Teplota skladování: -30°C až -10°C (DI)
Katalogové číslo:
A1360
20 reactions
7 330,00 Kč
3 665,00 Kč
8 869,30 Kč
4 434,60 Kč
Skladem
A1380
20 reactions
11 129,00 Kč
5 564,50 Kč
13 466,10 Kč
6 733,10 Kč
5 dnů
Velikost balení:
Cena bez DPH:
Cena s DPH:
Dostupnost:
Vložit do košíku
pGEM-T Easy Vector System I

pGem-T Easy Vector Systems jsou pohodlné systémy pro klonování PCR produktů vytvořených vybranými termostabilními polymerázami, jako např. Taq polymeráza. Tyto polymerázy často připojí jeden deoxyadenosin na 3‘-konec amplifikovaného fragmentu bez ohledu na sekvenci původního templátu. pGEM-T Easy Vector obsahuje 3‘-T přesah v místě inzerce a poskytuje tak kompatibilní přesah pro napojení PCR produktu. Obsažený ligační pufr umožňuje provedení reakce už během jedné hodiny při pokojové teplotě. Doba inkubace může být prodloužena pro zvýšení počtu transformovaných kolonií.

T7 a SP6 RNA polymerázové promotory obklopují násobné klonovací místo (MCS) vmezeřené do oblasti kódující α-peptid ß-galaktosidázy. To umožňuje přímou identifikaci pomocí modrého/bílého zbarvení kolonií na indikačních miskách. Vektor umožňuje přípravu jednovláknové DNA díky f1 replikačnímu počátku. pGEM-T Easy Vector System nabízí všechny výhody klasického pGEM-T Vector systému a navíc obsahuje kolem místa inzerce restrikční místo pro BstZI, EcoRI a NotI, což nabízí několik možností, jak odstranit požadovaný DNA insert pomocí jediné digesce. pGEM-T Easy Vector System II obsahuje navíc JM109 kompetentní buňky.

  • Pohodlné a flexibilní klonování PCR produktů
  • 3 možnosti pro odstranění insertu během jediné digesce (BstZI, EcoRI nebo NotI)
  • Ligace při pokojové teplotě již za 1 hodinu    
  • Dostupné s (A1380) nebo bez kompetentních buněk (A1360)
2
A1360