Genomický kalendář - listopad 2021

Ve spolupráci se společností Promega jsme pro vás připravili slevovou akci na produkty z našeho genomického portfolia.

Každý měsíc pro Vás odhalíme produkt či skupinu produktů, na které bude po dobu jednoho konkrétního měsíce aplikována výrazná sleva (40-50 %). Tato sleva není limitována počtem balení ani počtem objednávek.

Produkty ve slevě nebudou oznámeny dopředu, ale vždy k 1. dni daného měsíce na našich webových stránkách.

Sleva bude automaticky uplatněna u objednávek učiněných prostřednictvím našeho e-shopu. Pokud e-shop nemůžete využít, můžete si produkty uložit klasicky do košíku a vygenerovat nabídku ve formátu *.pdf. Tato nabídka bude obsahovat akční slevu a můžete jí zprocesovat dle vašich potřeb.

Produkty na měsíc listopad:

A1360, pGEM-T Easy System I, 20 reakcí
A1380, pGEM-T Easy System II, 20 reakcí s kompetentními buňkami
A3600, pGEM-T System I, 20 reakcí
A3610, pGEM-T System II, 20 reakcí s kompetentními buňkami

pGEM-T Easy Vector Systems jsou pohodlné systémy pro klonování PCR produktů vytvořených vybranými termostabilními polymerázami, jako např. Taq polymeráza. Tyto polymerázy často připojí jeden deoxyadenosin na 3‘-konec amplifikovaného fragmentu bez ohledu na sekvenci původního templátu. pGEM-T Easy Vector obsahuje 3‘-T přesah v místě inzerce a poskytuje tak kompatibilní přesah pro napojení PCR produktu. Obsažený ligační pufr umožňuje provedení reakce už během jedné hodiny při pokojové teplotě. Doba inkubace může být prodloužena pro zvýšení počtu transformovaných kolonií.

T7 a SP6 RNA polymerázové promotory obklopují násobné klonovací místo (MCS) vmezeřené do oblasti kódující α-peptid ß-galaktosidázy. To umožňuje přímou identifikaci pomocí modrého/bílého zbarvení kolonií na indikačních miskách. Vektor umožňuje přípravu jednovláknové DNA díky f1 replikačnímu počátku. pGEM-T Easy Vector System nabízí všechny výhody klasického pGEM-T Vector systému a navíc obsahuje kolem místa inzerce restrikční místo pro BstZI, EcoRI a NotI, což nabízí několik možností, jak odstranit požadovaný DNA insert pomocí jediné digesce. pGEM-T Easy Vector System II obsahuje navíc JM109 kompetentní buňky.

  • Pohodlné a flexibilní klonování PCR produktů
  • 3 možnosti pro odstranění insertu během jediné digesce (BstZI, EcoRI nebo NotI)
  • Ligace při pokojové teplotě již za 1 hodinu    
  • Dostupné s nebo bez kompetentních buněk