Technologie pro detekci mikrosatelitové nestability (MSI)

Webinář
14.12.2020, 15:00
16:00

Technologie pro detekci mikrosatelitové nestability (MSI)

Webinář Promegy o testování MSI. Zvýšená mikrosatelitová nestabilita (MSI) byla identifikována jako biomarker pro terapii inhibitory imunitního checkpointu u rakovin pocházejících z různých tkání. Screening MSI je doporučován u všech solidních nádorů indikovaných pro biologickou léčbu. Tento webinář se bude zabývat biologií MSI; nejnovějšími guidelines klinické praxe týkající se screeningu MSI; a novým kitem Promega OncoMate ™ MSI Dx Analysis System, což je prověřený zlatý standard založený na PCR.

Registrace zde.