Mikrosatelitová nestabilita: část 1

Webinář
5.11.2020, 17:00
18:00

Mikrosatelitová nestabilita: část 1

Charakterizace mikrosatelitové nestability (MSI) se běžně provádí již téměř dvě desetiletí např. pro dentifikaci genomové nestability spojené s Lynchovým syndromem. V poslední době se zjistilo, že MSI je také vhodným biomarkerem odpovědi kolorektálních a dalších tumorů na immune checkpoint inhibitory.

V první části série Virtual Microsatellite Instability (MSI) budou řečníci z akademického prostředí prezentovat historii, techniky a současné trendy testování MSI. Také budou diskutovat nejnovější výsledky ve výzkumu MSI jako biomarkeru pro léčbu nádorů imunoterapií a proč by mělo být MSI univerzálně při onemocnění rakovinou testováno.

Registrace zde.