Spectrum Compact Webinar

Webinář
28.10.2020, 12:00
13:00

Spectrum Compact Webinar

Webinář představí nový genetický analyzátor Spectrum Compact CE System od Promegy určený pro Sangerovo sekvenování DNA a fragmentační analýzu. Tento přístroj byl navržen pro použití s běžně dostupnými chemikáliemi pro sekvenování s fluorescenčně značenými dideoxynukleotidtrifosfáty a pro STR kity od Promegy a další komerčně dostupné čtyřbarevné, pětibarevné a šestibarevné kity.

Software přístroje umožňuje jednoduché ovládání prostřednictvím displeje, který zobrazuje užitečné informace o chodu přístroje, spotřebním materiálu a stavu kapilár. Během probíhajícího runu je možné sledovat jeho aktuální stav a výsledky analýz. Výsledky ve formátu .fsa nebo .ab1 jsou kompatibilní s komerčně dostupnými analyzačními softwary GeneMarker®, Mutation Surveyor® a GeneMapper®. K dispozici jsou předplněné pufry a polymery ve výhodném balení a příslušenství, jako jsou platíčka, zkumavky ve stripech a septa. Prostřednictvím čárových kódů jsou sledovány klíčové informace o veškerém spotřebním materiálu. Předplněný spotřební materiál a uživatelský software umožňuje provádět kapilární elektroforézu v kterékoliv laboratoři výzkumnými pracovníky na všech úrovních.

Registrace zde.