Optimalizované fluorescenční sondy: Double Quenched Probes (DQP)

Oligonukleotidy jsou krátké řetězce nukleotidů, které hrají klíčovou roli v molekulární biologii a genetice. Tyto syntetické sekvence DNA nebo RNA se používají v široké škále aplikací, od diagnostiky a terapie až po výzkum genové exprese. Duálně zhášené sondy (DQP) jsou fluorescenční sondy optimalizované pro kvantitativní PCR v reálném čase, kde umožňují přesnou detekci a kvantifikaci nukleových kyselin s minimálním šumem pozadí. Pojďme se na ně podívat blíže.

Duálně zhášené sondy (DQP)

Představujeme široké spektrum kombinací duálně značených sond. Duálně zhášené sondy od Metabionu jsou – stejně jako naše DLP – optimalizovány pro použití v kvantitativní PCR v reálném čase podle základního konceptu FRET, přičemž uspokojují potřebu účinné redukce šumu pozadí vyskytujícího se u sond delších než 25 nt.

Obrázek1.png

Pro délku lineární hydrolyzační sondy používané v 5'-nukleázových testech jsou nezbytná dvě selekční kritéria: účinnost zhášení a stabilita vazby. Sekvenční návrh jako takový je pečlivým kompromisem mezi těmito dvěma faktory.

V některých případech, aby se dosáhlo nezbytné a přijatelné Tm sondy pro optimální provedení testu, je nutné rozšířit sekvenci sondy za příznivý 20-30 nt interval. Například pro cílové sekvence bohaté na AT. S rostoucí délkou sekvence se však snižuje účinnost zhášení, což vede ke zvýšeným hodnotám základní fluorescence a sníženým hodnotám poměru signálu k šumu pro navržené testy.

Omezení délky sondy na 30 nt může být kompenzováno zavedením vnitřního zhášeče blíže k fluorescenční 5´části, zatímco další 3´zhášeč nejen zvyšuje účinnost zhášení, ale působí také jako inhibitor polymerázy a zabraňuje prodloužení sondy při hybridizaci.
Typicky je vnitřní zhášeč DQP umístěn mezi 9. a 10. nt za 5´ fluorescenčním reportérem. Tím se zkrátí vzdálenost mezi reportérem a zhášečem a sníží se fluorescence pozadí.

Rozsah nabízených kombinací reportér-zhášeč bude vyhovovat vašim potřebám pro jednoduché nebo multiplexní aplikace PCR v reálném čase.
Naše standardní portfolio DQP umožňuje zavedení „nepřirozených“ nukleotidů (báze a analog cukru) včetně skupin LNA.
Naše rutinní portfolio DQP dokonale pokrývá spektrum použitelných vlnových délek excitace a detekce s kombinacemi reportér-zhášeč vhodnými pro všechny běžně používané platformy Real Time PCR. V případě, že nenajdete Vámi preferovanou kombinaci, neváhejte nás kontaktovat.

Kompletní portfolio syntézy nukleových kyselin

DNA
DNA Oligonukleotidy
DNA Oligonukleotidy s modifikacemi
nGS Oligonukleotidy
Duálně značené sondy
Light Cycler™(LC™) HybProbes
LNA sondy
MGB sondy
ZNA sondy
ZNA Primery
Duálně zhášené sondy
Phosphorothioates (PTO)
LNA Primery
Duplex DNA (dsDNA)

RNA
RNA Oligonukleotidy
RNA Oligonukleotidy s modifikacemi
Duálně značené fluorescenční RNA sondy/ RNA qPCR sondy
siRNA/ RNAi/ duplex RNA

Objednávejte ZDE.

eastport_final-6434.jpg


Autor článku: Mgr. Ondřej Ptáček, Ph.D.
produktový specialista
molekulární biologie, přístrojová technika, klinická a molekulární diagnostika
email: ondrej.ptacek@eastport.cz,tel.: 602 200 982