OncoMate® MSI Dx Analysis System - nově i s IVD certifikací

Představujeme revoluční systém pro analýzu mikrosatelitní nestability, OncoMate® MSI Dx Analysis System, který přináší inovativní přístup k detekci a diagnostice onkologických onemocnění.

 

OncoMate® MSI Dx Analysis System je fluorescentní multiplex pro detekci mikrosatelitní nestability (MSI). Metoda MSI je založená na fragmentační analýze PCR produktu a porovnání výsledků nemocné se zdravou tkání pacienta a je zlatým standardem výzkumu v této oblasti. Představujeme ji nyní jako nově IVD certifikovanou, využívající stejné informativní lokusy MSI, na které se spoléhají světoví kliničtí výzkumníci již téměř dvě desetiletí.

Vylepšený systém je navržen pro použití v klinických laboratořích pro diagnostiku pacientů s rakovinou, aby jeho následná terapie byla co nejvíce cílená. Retrospektivní studie kolorektálního karcinomu prokázala, že OncoMate® MSI Dx Analysis System podává výsledky shodné se sekvenováním a imunohistochemií.

OncoMate® MSI Dx Analysis System amplifikuje 5 mononukleotidových markerů: BAT-25, BAT-26, NR-21, NR-24 a MONO-27, které byly vybrány pro svou vysokou citlivost a specificitu vůči změnám v opakujících se délkách. Pro kontrolu kvality a autentizaci nádorových a normálních vzorků totožného pacienta používá systém dva pentanukleotidové repetitivní markery (Penta C a Penta D), které byly vybrány pro svou vysokou úroveň polymorfismu a nižší stupeň MSI.

OncoMate MSI Dx Analysis System Brochure

 

Obrázek1.png

 

Použití kitu OncoMate® MSI Dx Analysis System tvoří část pracovního postupu, který zahrnuje extrakci DNA ze vzorků tkáně FFPE, kvantifikaci DNA, amplifikaci specifických mikrosatelitních markerů použitím multiplexu PCR, fragmentační separaci kapilární elektroforézou a interpretaci a analýzu dat.

S OncoMate® MSI Dx Analysis System úspěšné pracují již ve Fakultní nemocnici v Ostravě:

"Vyšetření mikrosatelitové instability (MSI) je na našem pracovišti základní součástí molekulárně genetické analýzy pro potenciální rozhodnutí o imunoterapii či k určení, zda je indikováno další testování na Lynchův syndrom společně s metylačně-specifickou MLPA pro MMR (mismatch repair) geny. MSI vyšetřujeme pomocí fragmentační analýzy v nádorových tkáních od začátku roku 2023. V současné době pro analýzu mikrosatelitní nestability používáme kit OncoMateTM MSI Dx Analysis systém. Účinnost metody byla ověřena na souboru 12 pacientů. Kdy výsledky byly porovnány s výsledky při použití kitu Promega MSI Analysis systém verze 1.2. U všech 12 vzorků byla prokázána 100% shoda. Kit OncoMate splnil všechny požadované verifikační kritéria."

OncoMate® MSI Dx Analysis System, kat.č. MD3140, 100 reakcí

20190204_eastport_nahledy-6515.jpg

Autorka článku: Sonja Lachmanová, Ph.D.

aplikační a produktový specialista

forenzní genetika, paternita, DNA laboratoře, STR analýzy

sonja.lachmanova@eastport.cz              tel.: 602 195 587