Kontaminace mykoplazmy v buněčných kulturách: Příčiny, problémy a řešení

Kontaminace buněčných kultur mykoplazmaty může vážně ovlivnit spolehlivost, reprodukovatelnost a konzistenci výsledků vašich experimentů. Představuje velkou výzvu pro výzkum i výrobu bioproduktů.

Kontaminace mykoplazmou se obtížně zjišťuje, a proto může její přítomnost zůstat neodhalena po celé měsíce. Ve skutečnosti se odhaduje, že více než 10 % všech buněčných kultur je kontaminováno druhem Mycoplasma. Z toho vyplývá důležitost rutinního testování, abyste se ujistili, že pracujete s nekontaminovanými kulturami.

Co je to Mykoplazma?

Mycoplasma patří do třídy Mollicutes, kam patří mimo jiné Acholeplasma a Ureaplasma. Mollicuty jsou grampozitivní bakterie, ale na rozdíl od ostatních druhů nemají buněčnou stěnu, a mohou tak nabývat různých tvarů. Pro označení všech druhů třídy Mollicutes se často používá termín Mycoplasma.

Druhy Mycoplasma jsou v přírodě rozšířené jako parazité savců (včetně člověka), plazů, hmyzu a rostlin. Jsou to nejmenší a nejjednodušší samo replikující se prokaryota o velikosti pouhých 0,2-0,8 µm. S genomem o velikosti pouhých 0,58-2,20 Mb mají druhy Mycoplasma omezené biosyntetické schopnosti, a proto jsou ve většině případů závislé na svých hostitelích.


10 tipů pro kultivaci buněk bez mykoplazmy

 • Používejte vhodné osobní ochranné pomůcky (rukavice, čistý laboratorní plášť, ochranné brýle) a dezinfikujte si rukavice.
 • Před zahájením práce a mezi jednotlivými kroky buněčné kultivace, otřete pracovní plochy.
 • Vyvarujte se mluvení nebo kýchání při práci s buňkami.
 • Vyvarujte se vystříknutí látek, rozlití tekutin a produkci aerosolů.
 • Pro každou buněčnou linii použijte určené lahve s médii.
 • Pravidelně čistěte inkubátor včetně misky na vodu.
 • Nezapomínejte na pravidelné vyprazdňování a čištění vodní lázně.
 • Testujte nové buněčné kultury na přítomnost mykoplazmy několik dní po rozmrazení.
 • Všechny buněčné kultury nově přicházející do laboratoře dejte do karantény, dokud nebudou testovány na přítomnost mykoplazmy.

Nebezpečí - Mykoplazma.png

Nezapomeňte provádět pravidelné testování buněk na přítomnost mykoplazmy každý druhý týden.

 

Řešení problémů kontaminace mykoplazmou

Máme pro vás hned několik řešení v podobě luminiscenčních kitů MycoAlert, prevence kontaminace mykoplazmou v podobě antibiotických a antimetabolických přípravků MycoZap od společnosti Lonza nebo luminometr pro měření chemiluminiscence a bioluminiscence Lucetta 2.

 

MycoAlert kity – Lonza

Mycoalert je univerzální bioluminiscenční metodou pro testování kontaminací v buněčných kulturách.  Detekuje všechny běžné řády třídy Mollicutes (Mycoplasma, Acholeplasma, EntomoplasmaSpiroplasma, kromě Ureaplasma) a je určen pro měření v kyvetových nebo destičkových luminometrech a multi-mode readerech. Jedná se o pohodlnou a rychlou metodu:

 • –  Jednoduše přidejte dvě reagencie do supernatantu kultivačního média
 • –  Proveďte dvě měření luminiscence
 • –  Výsledky za méně než 20 minut
 • –  Jednoduchá interpretace výsledků
Katalogové číslo Název  
LT07-701 MycoAlert PLUS detection kit LT07-701-5.jpg
LT07-518 MycoAlert Assay Control Set LT07-518.jpg

 

Kompletní nabídka na detekci mykoplazmat v e-shopu

 

Prevence kontaminace mykoplazmaty – Lonza

MycoZapTM Plus-PR je roztok inovativních antibiotik připravený k použití pro ochranu buněčných kultur před širokou škálou běžných kontaminantů. Speciální složení přípravku MycoZapTM Plus-PR umožňuje spolehlivou a šetrnou ochranu primárních buněk, aby se zabránilo mikrobiální kontaminaci.

MycoZapTM Plus-CL je roztok inovativních antibiotik připravený k použití pro ochranu buněčných linií před širokou škálou běžných kontaminantů. Přípravek MycoZapTM Plus-PR lze používat kontinuálně a nahradit jím přípravek Pen/Strep.

Pokud došlo ke kontaminaci a vzorek nelze z určitých důvodů zlikvidovat, může MycoZap™ Mycoplasma Elimination Reagent odstranit detekovatelnou kontaminaci mykoplazmaty již za 4 dny s minimálními toxickými účinky na infikované buňky. Eliminuje mykoplazmu pomocí kombinace antibiotik a antimetabolických látek.

 

Katalogové číslo Název  
VZA-2021 MycoZap™ Plus-PR VZA-2021.jpg
VZA-2011 MycoZap™ Plus-CL VZA-2011.jpg
LT07-818 MycoZap™ Mycoplasma Elimination Reagent LT07-818-2.jpg

 

Kompletní nabídka produktů na prevenci Mykoplazmy  

 

Lucetta 2 Luminometr  - Lonza

Lucetta 2 je malý a snadno přenosný přístroj pro měření chemiluminiscence a bioluminiscence ve zkumavkách.

Mezi hlavní výhody přístroje patří:

 • Vysoká citlivost a linearita
 • Přednastavený mód pro detekci mykoplazmat pomocí MycoAlertTM kitu
 • Vhodný i pro měření buněčné proliferace, cytotoxicity nebo reportérových esejí

 

Katalogové číslo Název  
AAL-1002 LucettaTM 2 Luminometer CD-LA069-Lucetta-Label-Face-plate-side-v.jpg

 

Kompletní nabídka luminometrů

 

Potřebuje poradit? Kontaktujte nás!

Obchodní a aplikační podpora Lonza– Mgr. Patrícia Holubová, patricia.holubova@eastport.cz, 721 867 038