Genomický kalendář - říjen 2021

Ve spolupráci se společností Promega jsme pro vás připravili slevovou akci na produkty z našeho genomického portfolia.

Každý měsíc pro Vás odhalíme produkt či skupinu produktů, na které bude po dobu jednoho konkrétního měsíce aplikována výrazná sleva (40-50 %). Tato sleva není limitována počtem balení ani počtem objednávek.

Produkty ve slevě nebudou oznámeny dopředu, ale vždy k 1. dni daného měsíce na našich webových stránkách.

Sleva bude automaticky uplatněna u objednávek učiněných prostřednictvím našeho e-shopu. Pokud e-shop nemůžete využít, můžete si produkty uložit klasicky do košíku a vygenerovat nabídku ve formátu *.pdf. Tato nabídka bude obsahovat akční slevu a můžete jí zprocesovat dle vašich potřeb.

Produkty na měsíc říjen:

NG2001, ProNex Size-Selective Purification System, 10 ml
NG2002, ProNex Size-Selective Purification System, 125 ml
NG2003, ProNex Size-Selective Purification System, 500 ml

Systém selektivní purifikace ProNex® umožňuje rychlé a účinné čištění dvouřetězcové DNA (dsDNA) na bázi magnetické pryskyřice pro NGS, PCR a obecné aplikace molekulární biologie. Systém ProNex® umožňuje uživatelům vybrat požadovanou velikost purifikovaných fragmentů dsDNA od 100 bp do 750 bp. Nová formulace reagentu poskytuje významně zlepšenou selektivitu, reprodukovatelnost a výtěžek ve srovnání s tradičními způsoby čištění dsDNA. Systém ProNex® lze navíc použít v manuálních i automatizovaných vysoce výkonných pracovních postupech.

  • Vysoká specificita výběru velikosti s nízkým přenosem nežádoucí DNA
  • Výjimečná výtěžnost DNA
  • Rychlá doba magnetické odezvy a nízká viskozita pro přesné pipetování