Genomický kalendář - květen 2021

Ve spolupráci se společností Promega jsme pro vás připravili slevovou akci na produkty z našeho genomického portfolia.

Každý měsíc pro Vás odhalíme produkt či skupinu produktů, na které bude po dobu jednoho konkrétního měsíce aplikována výrazná sleva (40-50 %). Tato sleva není limitována počtem balení ani počtem objednávek.

Produkty ve slevě nebudou oznámeny dopředu, ale vždy k 1. dni daného měsíce na našich webových stránkách.

Sleva bude automaticky uplatněna u objednávek učiněných prostřednictvím našeho e-shopu. Pokud e-shop nemůžete využít, můžete si produkty uložit klasicky do košíku a vygenerovat nabídku ve formátu *.pdf. Tato nabídka bude obsahovat akční slevu a můžete jí zprocesovat dle vašich potřeb.

Produkty na měsíc květen:

Z1002, ReliaPrep FFPE Total RNA Miniprep System, 100 reactions

Extrakce RNA z parafinových bločků je náročná, protože fixace formaldehydem síťuje proteiny a nukleové kyseliny a zavádí do molekul RNA nové modifikace, které mohou komplikovat její následnou analýzu. ReliaPrep FFPE Total RNA Miniprep System je kit s optimalizovanými podmínkami lyze, který odstraňuje vzniklé modifikace bez nutnosti dlouhé digesce. Pro deparafinizaci navíc nevyužívá xylen ani jiná organická rozpouštědla a umožňuje zadržet i malé RNA fragmenty. Celý protokol pro izolaci zabere pouze 1,5 hodiny.

A2352, ReliaPrep FFPE gDNA Miniprep System, 100 reactions

ReliaPrep FFPE gDNA Miniprep System poskytuje jednoduchou metodu pro purifikaci genomové DNA z FFPE tkání. Chemické složení kitu bylo optimalizováno tak, aby částečně zvrátilo zesíťování proteinů a DNA způsobené formaldehydovou fixací bez nutnosti dlouhé několikahodinové digesce. Izolační protokol zahrnuje deparafinizaci, která nevyužívá xylen ani jiná nebezpečná těkavá organická rozpouštědla. Celá izolace zahrnuje jen 4 kroky a je hotová během 2,5 hodiny. Získaná DNA má vysokou čistotu a lze ji přímo použít pro následnou amplifikaci a další aplikace.