Genomický - kalendář duben 2021

Ve spolupráci se společností Promega jsme pro vás připravili slevovou akci na produkty z našeho genomického portfolia.

Každý měsíc pro Vás odhalíme produkt či skupinu produktů, na které bude po dobu jednoho konkrétního měsíce aplikována výrazná sleva (40-50 %). Tato sleva není limitována počtem balení ani počtem objednávek.

Produkty ve slevě nebudou oznámeny dopředu, ale vždy k 1. dni daného měsíce na našich webových stránkách.

Sleva bude automaticky uplatněna u objednávek učiněných prostřednictvím našeho e-shopu. Pokud e-shop nemůžete využít, můžete si produkty uložit klasicky do košíku a vygenerovat nabídku ve formátu *.pdf. Tato nabídka bude obsahovat akční slevu a můžete jí zprocesovat dle vašich potřeb.

Produkty na měsíc duben:

A9282, Wizard SV Gel a PCR Clean-Up System, 250 preps

A9284, Wizard SV Gel and PCR Clean-Up System and x-tracta Gel Extractor Bundle, 250 preps and 100 extractors

A9285, Wizard SV Gel a PCR Clean-Up System, 1000 preps

Wizard SV Gel and PCR Clean-Up System je purifikační kit navržený pro manuální extrakci a purifikaci DNA fragmentů velikosti 100bp-10kbp z agarózových gelů a pro purifikaci produktů PCR a restrikčního štěpení. PCR produkty je vhodné přečistit od přebytečných nukleotidů a primerů. Izolace probíhá vazbou na křemičitou membránu, která má kapacitu 40 µg DNA a lze dosáhnout výtěžnosti až 95 % a eluovat do objem 15 µl během 15 minut. Přečištěná DNA může být bez dalších úprav použita pro automatické fluorescenční DNA sekvenování, klonování, značení, restrikční digesci nebo in vitro transkripci/translaci.  

- Purifikuje DNA fragmenty z gelů a PCR během 15 minut
- Izolace na centrifugačních kolonkách s křemičitou membránou
- Vhodné pro fragmenty velikosti 100bp – 10kbp