GoTaq G2 Colorless Master Mix

Dodavatel: Promega
Teplota skladování: -30°C až -10°C (DI)
Katalogové číslo:
M7832
100 reactions
2 296,00 Kč
2 778,20 Kč
5 dnů
M7833
1,000 reactions
18 267,00 Kč
22 103,10 Kč
5 dnů
Velikost balení:
Cena bez DPH:
Cena s DPH:
Dostupnost:
Vložit do košíku
GoTaq G2 Colorless Master Mix

GoTaq G2 Colorless Master Mix je připravený mix pro PCR. Master Mix obsahuje GoTaq G2 DNA polymerázu s 5‘ - 3‘ exonukleázovou aktivitou, dNTP, MgCl2 a reakční pufr, vše v optimálních koncentracích pro efektivní amplifikaci širokého spektra DNA templátů. Master Mix má dostatečnou hustotu pro přímé nanášení na gel a je vhodný i pro aplikace s následným absorbančním nebo fluorescenčním měřením, protože neobsahuje žádná interferující barviva.       

  • Připravený PCR master mix – stačí přidat templát a primery
  • Obsahuje vysoce účinnou GoTaq® G2 DNA polymerázu
  • Snadná a rychlá příprava PCR reakce
  • Vhodný i pro následné absorbanční a fluorescenční měření
4
M7832