Turbidimetrické metody

PYROGENT®-5000 Kinetický Turbidimetrický Assay

PYROGENT®-5000 je kvantitativní kinetický assay pro detekci endotoxinu Gram-negativních bakterií. Vzorek je smíchán s LAL reagencií, umístěn do readru a automaticky monitorován v čase na vzrůstající turbiditu. Čas potřebný pro vznik turbidity (reakční čas) je nepřímo úměrný množství endotoxinu. V přítomnosti velkého množství endotoxinu se reakce objeví rychle. Koncentrace endotoxinu v neznámém vzorku může být vypočítána podle standardní křivky.

PYROGENT®-5000 assay je vhodný pro laboratoře zpracovávající velké množství vzorků. Vzorky jsou testovány v 96 jamkových destičkách, což umožňuje zpracovávat mnoho vzorků najednou. Je vhodný pro vodní vzorky, velkoobjemové parenterálních roztoky a oplachy ze zdravotnických prostředků. PYROGENT®-5000 assay je měřen při vlnové délce 340 nm a je senzitivní v rozmezí 0,01 - 100 EU/ml. Kit obsahuje lyzát, pufr a endotoxin pro přípravu standardního ředění. Detekční měření se provádí na UV-Vis readru s inkubací.

 

Kat. č.

Balení

N383

PYROGENT® 5000 kit, 100 testů

N384

PYROGENT® 5000 kit, 200 testů

 

Více na stránkách výrobce, zde.

Turbidimetrické metody
 
Manuál pro Pyrogent-5000  | Dokument ke stažení
 
 
Facebook Twitter Youtube LinkedIn