Stolní pH metr 3510 (Bibby Scientific)

Model 3510 je osazen nejmodernější současnou technologii pro zjednodušení manipulace s vyloučením úbytku na přesnosti a spolehlivosti. Měřící přístroj podporuje 1, 2 i 3 bodovou kalibraci nebo manuálně vloženou hodnotu pH pufru, či automatickou kompenzaci teploty pufru dle DIN, JIS a NIST.

Přístroj se ovládá pomocí dotekových tlačítek s displejem z tekutých krystalů. Determinace pH, mV a příslušné hladiny teploty pomáhá odečtu s minimální potřebou zaučení operátora.
V přístroji je paměť pro 32 měření. Analogový a digitální výstup usnadňuje monitorování i sběr dat. Odpojí-li se měřič od přístroje zůstávají všechny definované parametry zachovány.

  • Ideální přístroj pro rutinní laboratorní aplikace
  • Rozlišení – odečet hodnoty na 3 desetinná místa
  • 1, 2 nebo 3 bodová kalibrace
  • Výběr z několika typů pH kalibračních pufrů
  • Diferenciální pH vstupy
  • Paměť na 32 posledních měření
  • Podsvícený LCD display
  • Sériové rozhraní RS232 i analogový výstup
  • Možnost upevnění na stěnu
pH metr 3510 pH metr 3510 - samostatný
 
Brožura pH metr 3510  | dokument ke stažení
 
 
Facebook Twitter Youtube LinkedIn