StellARray™ pro výzkum genové exprese

StellARray™ Gene Expression System je novým řešením pro spolehlivé profilování biologicky zaměřených genových setů. Systém je založený na qPCR, zlatém standardu pro přesné měření genové exprese, mající neodmyslitelně širší dynamický rozsah v porovnání s microarrays.

 

Systém pre-validovaných qPCR array, který Vás zbavuje náročného navrhování a optimalizace primerů.

 

Tento pokrokový systém se skládá z GeneSieve™ Query, StellARray™ qPCP Arrays a Global Pattern Recognition™ Analysis Tool, které dohromady umožňují studovat kompletní genovou expresi. Tyto tři produkty spolu plně souvisejí a umožňují provádět bioinformatické vyhledávání genů nebo drah, měřit genovou expresi nebo počet kopií vzorku za použití Real-Time PCR arrays a stanovit statistickou významnost dat použitím analýzy na bázi webu.

Global Pattern Recognition™ Analysis Tool vyřešilo jeden z nejzákladnějších problémů při experimentech za použití qPCR. Tradiční přístup k měření změn v genové expresi z qPCR dat spočíval k normalizaci výsledků vzhledem k housekeeping genům. Při používání předdefinovaných normalizérů se občas ignorují malé změny v genové expresi. Dogmatem je, že tyto malé změny reprezentují šum a nejsou relevantní. Ve skutečnosti malé změny v expresi klíčových genů mohou mít signifikantní dopad na metabolické dráhy. Následně chování buňky je pozměněno. Housekeeping geny mění expresní profil dokonce v závislosti na médiu nebo faktorech prostředí, kterým jsou vystaveny.

 

Seznam a vyhledání dostupných StellArray naleznete na tomto odkazu.

 

GeneSieve™ Query

 • Bioinformatika - výběr genu nebo biologické dráhy

StellARray™ qPCR Arrays

 • Real-Time PCR Arrays - použití primerů a SYBR® Green I v 96 nebo 384 jamkovém formátu pro real-time PCR

Global Pattern Recognition™ (GPR) Analysis Toll

 • Bioanalýza - analýza dat bez housekeeping genů

 

GeneSieve™ Query - jednoduché vyhledávání

GeneSieve Query představuje novou úrověň vyhledávací kapacity pro výzkumníky s nebo bez bioinformatických znalostí, a to sloučením databází obsahujících informace o genech do nového a inovativního způsobu. Se svojí výkonnou vyhledávací kapacitou je GeneSieve™ schopen prohledat tisíce genů pro skupinu Real-Time PCR Arrays, které mají sjednocující téma, jako je určitá nemoc nebo dráha.   

 

Napište jméno genu nebo biologickou dráhu pro:

 • Prohledání 15 miliónů publikací v PubMedu a přidružených publikací
 • Filtrování a výběr asociovaných genů podle významnosti
 • Získání seznamu biologických drah a odpovídajících StellARray qPCR Arrays

Po zaregistrování se zde tedy můžete prohledávat databázi a spojit svoji oblast výzkumu s odpovídajícími StellARay™ qPCR arrays.

 

StellARray™ qPCR Arrays

Každý StellARray™ qPCR Array je navržen pro poskytnutí rozmanitých funkcí. Páry primerů pro lidské a myší geny jsou navržené pro detekci RNA (jako cDNA) i genomové DNA v oddělených assays. Tento přístup umožňuje analyzovat genovou expresi i copy number variations (CNV) genomové DNA odvozené ze stejného páru primerů.

 • Určení hladiny genové exprese nebo počtu kopií genomové DNA
 • Prohledání celé biologické dráhy v jednom běhu
 • Každý 96 jamkový StellARray™ obsahuje 94 genově specifických PCR primerů plus genomovou a RNA kontrolu
 • Každý pár primerů je validován a vynáší pouze jeden peak na křivce
 • Striktní výrobní QA/QC postupy zajišťují konzistenci provedení
 • 384 jamkový StellARray™ qPCR Array zajišťuje široké pokrytí genů pro vyšší úroveň profilování
 • Zákazníci mohou kombinovat jakékoli čtyři 96 jamkové StellARray™ qPCR Array do 384 jamkového StellARray™ qPCR Array

Lidské a myší StellARray™ qPCR Arrays dostupné pro tyto oblasti výzkumu:

 • Alergie
 • Onemocnění krve a léčba zranění
 • Rakovina
 • Kardiovaskulární onemocnění
 • Onemocnění CNS
 • Vývojová biologie
 • Poruchy imunitního systému
 • Imunologie
 • Infekční onemocnění
 • Metabolismus
 • Signální transdukce
 • Kmenové buňky
 • Toxikologie

Podrobný seznam jednotlivých lidských StellARay™ qPCR arrays naleznete zde.

 

Podrobný seznam jednotlivých myších StellARray™ qPCR arrays naleznete zde.

 

Global Pattern Recognition™ (GPR) Analysis Toll

Global Pattern Recognition™ Analysis Toll odpovídá na základní otázku jak analyzovat data a určit opravdové změny v genové expresi. Díky Inovatovnímu algoritmu vyvinutému v Bar Harbor BioTechnology, Inc., můžete nyní (1) detekovat biologicky signifikantní expresní změny, v některých případech méně než o dva stupně jiné, které by byly normálně opomenuty a (2) eliminovat potřebu použití housekeeping genů, což může generovat falešná data.

 • Umožňuje rychlou a spolehlivou analýzu Real-Time PCR dat
 • Rozhraní je jednoduché a intuitivní na obsluhu
 • Poskytuje roztříděný seznam genů založený na p-values
 • Šetří náklady na vývoj a nákup drahého bioanalytického softwaru
 • Eliminuje zaujatost analýzy
 • Normalizéry jsou určené experimentem a ne a priori vědcem
 • Poskytuje uspořádaný seznam statisticky významných rozdílů v genové expresi mezi kontrolou a experimentálními skupinami

 

 

Výhody:

 • Ucelený systém selekce primerů, array destiček a analýzy
 • 96 a 384 jamkové PCR destičky s jamkami obsahujícími genově specifický pár primerů pro rychlou analýzu zaměřenou na určitou dráhu
 • Můžete použít váš stávající qPCR přístroj a SYBR® Green reagencie a protokol
 • Šetří čas s validovanými páry primerů a optimalizovanou sadou genů

 


 
 
Facebook Twitter Youtube LinkedIn