SpectraMax M3, M4 (Molecular Devices)

SpectraMax M3, M4 Multimode Microplate Reader  (Molecular Devices)

 

SpectraMax M3 a M4 jsou mikrodestičkové multimode readery s duálním monochromátorem pro čtení 3 (M3) respektive 4 (M4) detekčních modů:

UV,VIS absorbance (ABS), intenzita fluorescence (FI), luminiscence (LUM) a Time-resolved fluorescence (TRF) – pouze pro M4. M3 a M4 vycházejí z platformy M5 a zachovávají její špičkovou výkonnost a úroveň. Měření v mikrodestičce i kyvetě.

 

• Možnost upgradu dalších detekčních modů v budoucnu: TRF, FP, HTRF pro M3 a FP a HTRF pro M4

• Konfigurabilita

Patentovany PathCheckR Sensor nezavisly na teplotě – pro kontrolu objemu v jamce – jediná metoda nezávislá na teplotě (patentováno).

• Auto PMT® Detector - pro čtení při vysokém, středním i nízkém nastavení PMT

• Duální monochromátory: pro nastavení excitační a emisní vlnové délky FI mezi 250 nm a 850 nm, vyladění luminescence mezi 250 nm a 850 nm a výběr vlnové délky absorbance mezi 200 nm a 1000 nm

• Horní i dolní čtení pro větší senzitivitu při čtení cell-based assays

• Kyvetový port pro 3 mody (ABS, FI, LUM)

• Čtení mikrodestiček: formáty 6–384 jamek

• Kontrola teploty 2 °C nad ambient do 60 °C

• Třepání mikrodestičky

• Kompatibilita s robotickými systémy

• Možnost validace přístroje a softwaru

 

Fotometrický výkon

Formát mikrodestiček

6, 12, 24, 48, 96, 384 jamek

Zdroj Světla

Xenon Flash Lamp (1 joule/flash)

Detectory

2 PMT

Čas třepání

0 - 999 sekund

Kontrola teploty

2 °C nad ambient do 60 °C

Teplotní uniformita

< 1°C při 37°C

Teplotní přesnost

±1°C při 37°C

Endpoint čtení

Pro všechny mody

Kinetické čtení

Pro všechny mody

Spektrální skenování

Pro všechny mody

Skenování jamek

Pro Abs, FI, TRF, Lum

Standardní časy čtení (minuty:sekundy)††

 

96 jamek

384 jamek

 

Absorbance

0:18

0:49

 

Fluorescence Intensity

0:17

0:48

 

Fluorescence Polarization

0:42

2:03

 

Time-Resolved Fluorescence

0:17

0:48

 

Luminescence

2:00

7:00

 

Fotometrický výkon - Absorbance

Možnosti čtení

Mikrodestička nebo kyveta

Rozsah vlnových délek

200-1000 nm

Výběr vlnové délky

Monochromator, nastavitelný po 1.0 nm

Šířka vlnového pásu

< 4.0 nm

Přesnost vlnové délky

±2.0 nm

Opakovatelnost vlnové délky

±0.2 nm

Fotometrický rozsah

0-4.0 OD

Fotometrické rozlišení

0.001 OD

Fotometrická přesnost (Mikrodestička)

< ±0.006 OD ±1.0%, 0-2 OD

Fotometrická přesnost (Kyveta)

< ±0.005 OD ±1.0%, 0-2 OD

Fotometrická míra přesnosti

< ±0.003 OD ±1.0%, 0-2 OD

Rozptýlené světlo

< 0.05% při 230 nm

Fotometrický výkon - Fluorescence

Možnosti čtení

Kyveta nebo čtení shora nebo zespoda pro mikrodestičku

Rozsah vlnových délek

250-850 nm

Výběr vlnové délky

Monochromatory, nastavitelné po 1.0 nm

Šířka vlnového pásu (Ex, Em)

9 nm, 15 nm

Optimalizovaná senzitivita

≤ 1 pM fluoresceinu v 96 jamkách nebo kyvetě
< 1.5 pM v 384 jamkách

Guarantovaná senzitivita**

< 5 pM fluoresceinu v 96 jamkách
< 20 pM v 384 jamkách

Fotometrický výkon - Luminescence

Možnosti čtení

Kyveta nebo čtení shora nebo zespoda pro mikrodestičku

Výběr vlnové délky

Monochromatory, nastavitelné po 1.0 nm

Rozsah vlnových délek

250-850 nm

Optimalizovaná senzitivita

≤ 43 pM ATP v 96 jamkách

Guarantovaná senzitivita**

≤ 75 pM ATP v 96 jamkách

Cross-talk

< 0.3% v 96- a 384-jamkévých mikrodestičkách

Fotometrický výkon - Time-resolved Fluorescence (pouze pro M4)

Možnosti čtení

Top or bottom of a microplate

Rozsah vlnových délek

250-850 nm

Výběr vlnové délky

Monochromatory, nastavitelné po 1.0 nm

Šířka vlnového pásu (Ex, Em)

9 nm, 15 nm

Preciznost sběru dat

1-100 flashes, zpoždění 0-600 µsec před čtením, integration time nastavitelné mezi 50-1500 µsec

Optimalizovaná sensitivita

≤10 fM europium v  96 jamkách

Guarantovaná sensitivita**

≤100 fM europium v  96 nebo 384 jamkách

Pouze SpectraMax M5e

Certifikace pro Cisbio Bioassays' HTRF assays performance Specifications

SpectraMax M4
 
Brožura SpectraMax M series  | dokument ke stažení
 
 
Facebook Twitter Youtube LinkedIn