SpectraMax M2, M2e (Molecular Devices)

Mikrodestičkový multimode reader s duálním monochromátorem pro čtení mikrodestiček (6-384 jamek) i v kyvetě.

PathCheck: implementována jediná metoda korekce dráhy paprsku při průchodu vzorkem, která je nezávislá na teplotě (patentováno).

Mody: UV-VIS absorbance (ABS),

fluorescenční intenzita (FI)

Volně nastavitelné spektrum (endpoint, kinetika, skenování spektra i skenování jamek) v celém rozsahu, ABS měření v oblasti UV, VIS spektru, fluorescenční detekce v mikrodestičce i v kyvetě.

SpectraMaxM2, ve fluorescenčním modu – pouze top měření

SpectraMaxM2e, GFP a ve fluorescenčním modu – top i bottom měření.

 

Technické specifikace

Fotometrický výkon při absorbanci

Vlnová délka

200-1000 nm

Výběr vlnové délky

monochromátor, nastavitelný v 1,0 nm inkrementech

Šíře vlnové délky

<4.0 nm

Přesnost vlnové délky

± 2.0nm

Opakovatelnost vlnové délky

± 0.2nm

Fotometrický rozsah

0 – 4.0 OD

Přesnost fotometrie

0.001 OD

Přesnost fotometrie (mikrodestička)

< ±0.006 OD ±1.0%, 0-2 OD

Přesnost fotometrie (kyveta)

< ±0.005 OD ±1.0%, 0-2 OD

Míra přesnosti fotometrie

< ±0.003 OD ±1.0%, 0-2 OD

Plochost baseline

< 0.001 OD

Fotometrický rozptyl

< 0.05% při 230 nm

 

Výkon fluorescenčního měření

Duální monochromátor v 1 nm inkrementech

EX 250-850 nm

Šíře vlnového pásma

EM 360-850 nm

(EX,EM) 9, 9 nm

Detekční limit

3.0 fmol/jamku při použití FITC 200 µL v 96 jamkovém formátu (signál 3X vyšší než standardní odchylka baseline)

 

  

Časově omezená fluorescence (sekundární mod)

Vlnový rozsah

360 - 850nm

Sběr dat

50-1450 msec, 200 msec increments

Senzitivita

0.5 fmol/jamku Eu-chelátu (získané pomoci DELFIA® reagentu od Perkin Elmer při použití 384-jamkové destičky)

 

 

Luminiscence (sekundární mod)

Vlnová délka

360-850nm

Detekční limit

10 amol/jamku alkalické fosfatázy 200 µL/jamku (získané prostřednictvím Emerald II™ reagentu od Applied Biosystems)

 

Celkový výkon

Formáty mikrodestiček

6, 12, 24, 48, 96, 384 wells

Zdroj světla

Xenonová lampa (1 joule/záblesk)

Detektor

Fotonásobič (PMT R-3896)

Čas čtení

96 jamek Abs 18 sek., FI 15 sek.

384 jamek Abs 49 sek., FI 45 sek.

Rozsah nastavení třepačky

0 do 999 sekund

Teplotní rozsah inkubace

Ambient +4 °C do 45 °C

Teplotní uniformita

± 0.5 °C při 37 °C

Teplotní přesnost

± 1 °C při 37 °C

 

SpectraMax M2
 
Brožura SpectraMax M2 a M2E  | dokument ke stažení
 
 
Facebook Twitter Youtube LinkedIn