SpectraMax i3 Multi-Mode (Molecular Devices)

Nejflexibilnější multimodální mikrodestičková platforma na trhu, jež se vyvíjí v čase a jako jediná umožňuje cell imaging a western blot.

Standardní mody: absorbance, fluorescence a luminescence.

 • Upgrade uživatelem: 3-modální systém lze rozšířit pomocí aplikačních cartridge o FP, HTRF®, AlphaScreen® - instalace během 2 minut.
 • SpectraMax® MiniMaxTM Imaging Cytometer - vizualizace morfologie buněk navazující na čtení z mikrodestičky.
 • Western blot detekce - ScanLater Western Blot systém umožňuje rozšíření funkce o identifikaci proteinů a kvantitativní výzkum
 • Spectral FusionTM Illumination - nový typ světelného zdroje pro ultra-silný signál se zvýšeným výkonem fluorescence skrze celé excitační spektrum
 • Rozšířený dynamický rozsah s optimální senzitivitou a maximálním rozsahem signálu

SoftMax® Pro Microplate Data Acquisition & Analysis Software  komplexní analýza dat s více než 140 přednastavenými protokoly. Nástroje pro vyhovění GLP jsou součástí SoftMax Pro GxP Software

 

Vybrané aplikace:

 • AlphaScreen®
 • Apoptóza
 • BRET
 • Cellular imaging assays 
 • Proliferace, viabilita, cytotoxicita
 • Enzymová aktivita
 • Epigenetika
 • FRET
 • Genotyping
 • GPCRs
 • GTP vazba
 • Hormony
 • HTRF®
 • Immunoassays
 • Iontové kanály
 • Micro Volume (Low volume) Applications
 • Moleculární interakce
 • Nuclear receptor
 • Kvantifikace NK a proteinů
 • Reportérové testy
 • Time-Resolved Fluorescence (TRF)

 

Obecné specifikace

Rozměry
(šířka x výška x hloubka)

39.05 cm x 42.23 cm x 59.37 cm

Váha

31 kg

Příkon

< 200 W

Zdroj napětí

100-240 Vac, 2 A, 50/60 Hz

Kompatibilita s robottem

Ano

Fotometrický Výkon

Typy mikrodestiček

6 - 1536 jamek

Zdroj světla

Spectral Fusion Illumination (Xenon flash lamp + high-powered LEDs nebo laserová dioda v detekčních cartridge)

Typy čtení

Mikrodestičky, kyvety (pomocí adapteru), vzorky o nízkém objemu (pomocí SpectraDrop Micro-Volume Microplates)

Detectory

PMT nebo photodioda

Třepání

Lineární a orbitální

Injektory

Řešení k dispozici

Kontrola teploty

4°C nad okolní teplotou až do 45°C

Teplotní uniformita

±0.75°C

Teplotní přesnost

±1°C při 37°C

Kontrola prostředí

Připojení pro vstup plynu

Endpoint čtení

Pro všechny mody

Kinetické čtení

Pro všechny mody

Spectrální skenování

Abs, Fl, Lum

Skenování jamky

Přes 20 x 20 bodů pro všechny mody

Výběr vlnové délky

1.0 nm incrementy

Standardní časy čtení (minuty:sekundy)*

 

96 jamek

384 jamek

Absorbance

0:30

1:40

Fluorescence

0:25

1:25

Luminescence

0:30

1:15

Absorbance - fotometrické vlastnosti

Rozsah vlnových délek

230-1000 nm

Šířka pásu světla

4.0 nm

Přesnost vlnové délky

± 2.0 nm

Opakovatelnost vlnové délky

± 1.0 nm

Photometrický rozsah

0 - 4.0 OD

Photometrické rozlišení

0.001 OD

Photometrická přesnost

< ± 0.010 OD ± 1.0%, 0-2 OD

Photometrická míra přesnosti

< ± 0.003 OD ± 1.0%, 0-2 OD

Rozptyl světla

< 0.05% při 230 nm

Fluorescence - fotometrické vlastnosti

Rozsah vlnových délek

250-850 nm

Výběr vlnové délky

1.0 nm incrementy

Šířka pásu světla

Nastavitelný: 9/15 nm (ex), 15/25 nm (em)

Dynamický rozsah

> 6 logs

 

Optimalizováno

Garantováno**

96 jamek

0.5 pM

3 pM

384 jamek

1 pM

4 pM

Dolní čtení (Fluorescein)

96 jamek

5 pM

10 pM

384 jamek

5 pM

20 pM

Luminescence

Rozsah vlnových délek

300-850 nm

Výběr vlnové délky

Výběr simultánní detekce při všech vlnových délkách nebo výběr po 1.0 nm incrementech

Dynamický rozsah

> 6 řádů

Cross-talk

< 0.3% v bílých 96- a 384-jamkových mikrodestičkách

Sensitivita (ATP-Glow)

Optimalizováno

Guarantováno**

96 jamek

15 pM

75 pM

384 jamek

30 pM

200 pM

 
SpectraMax I3 brožura  | dokument ke stažení
 
 
Facebook Twitter Youtube LinkedIn