Slicprep™ 96 Device

Popis:

Metoda Slicprep™ 96 Device umožňuje, aby byl pevný materiál inkubován v roztoku v nástavci, který je umístěn do destičky s hlubokými jamkami. Po následné inkubaci je nástavec vyzvednut s kroužkem pro další 0.5ml místa pod nástavcem.To umožňuje odstranění inkubované kapaliny a solubilizaci materiálu z pevného nosiče toho, aby byl materiál přenesen do další zkumavky nebo destičky. Jednomilimetrové jamky na dně nástavce umožňují rychlý proud kapaliny do nástavce a z něj ven. Toto zařízení je vyrobeno z polypropylenu, aby byla snížena adsorpce biologického materiálu na plast a aby toto zařízení bylo odolné a stabilní v širokém teplotním rozpětí. Části zařízení jsou vyrobeny a sestaveny v čistém HEPA-filtrovaném prostoru personálem vybaveným rukavicemi a speciálními obleky, aby byla snížena kontaminace DNA.


Balení obsahuje 10 kusů destiček Slicprep™ 96 Device. Každý kus Slicprep™ 96 Device obsahuje tři části: nástavec, destička s hlubokými jamkami a kroužek ve tvaru U, který je použit na zvednutí nástavce během centrifugace.

 

Použití:

Více informací, viz Protocols & Applications Guide.

 

Podmínky skladování:

Uchovávat při teplotě 22–25°C.

SlicPrep 96 Device
 
 
Facebook Twitter Youtube LinkedIn