PowerPlex® Y23 System (Promega)

Popis:

PowerPlex® Y23 System umožňuje analýzu Y-STR u forenzních a srovnávacích vzorků lidské DNA. Tento pětibarevný STR multiplex obsahuje 23 lokusů; všechny lokusy z kitů PowerPlex® Y System a AmpFlSTR® Y-Filer® Kit od společnosti Applied Biosystems plus šest nových vysoce informativních lokusů Y-STR: DYS576, DYS389 I/II, DYS448, DYS19, DYS391, DYS481, DYS549, DYS533, DYS438 (penta), DYS437, DYS570, DYS635, DYS390, DYS439, DYS392, DYS643 (penta), DYS393, DYS458, DYS 385 a/b, DYS456 a YGATA-H4. Tento systém je možné analyzovat na genetických analyzátorech ABI PRISM® 3100, 3100-Avant a Applied Biosystems 3130, 3130xl, 3500 a 3500xL (Obr. 1).

Vlastnosti:

Optimalizace koncentrace DNA Kit je vybalancován na 0,5 ng  DNA, umožňuje analýzu a reprodukovatelné výsledky i se stopovým množstvím DNA, jako je 100 pg DNA.

Amplifikace pouze mužské DNA Kit byl připraven pro směsné vzorky, kdy ženská DNA je v nadbytku proti mužské DNA (Obr. 2).

Zkrácená amplifikace Kit je možné amplifikovat pouze 1,5 hodiny, což šetří významně čas pro další práci v laboratoři. Je zde možnost i přímé amplifikace z FTA karet nebo bukálních stěrů viz Promega protokol

Amplifikace v přítomnosti inhibitorů PCR Kit poskytuje plné profily i z cenných vzorků, kde je templát kontaminovaný hematinem, huminovou kyselinou nebo taninem (Obr. 3).

Použití:

Více informací zde!

Protokol:

PowerPlex® Y23 System Technical Manual # TMD035

PowerPlex® Matrix Standards, 3100/3130, Technical Bulletin # TBD024

Podmínky skladování:

Uchovávat při -20 °C. Fluorescenční páry primerů a alelický žebřík jsou fotosensitivní, proto minimalizujte jejich světelnou expozici.

PowerPlex® Y23 System Obr. 2 Amplifikace klesajícího množství mužské DNA v přítomnosti 400 ng ženské DNA za použití tří Y-STR kitů: PowerPlex® Y23 System, AmpFlSTR® Y-Filer® a PowerPlex® Y System. Amplifikované produkty byly analyzovány na genetickém analyzátoru Applied Biosys Obr. 3 Amplifikace 500 pg mužské DNA v přítomnosti zvětšujícího se množství běžných inhibitorů amlifikace hematinu, huminové kyseliny a taninu při 30 cyklech za použití PowerPlex® Y23 System.
 
 
Facebook Twitter Youtube LinkedIn