PowerPlex® Y System (Promega)

Popis:

Systém PowerPlex® Y(a,b) obsahuje primery pro lokusy: DYS19, DYS385a/b, DYS389I/II, DYS390, DYS391, DYS392, DYS393, DYS437, DYS438 a DYS439. Jeden primer specifický pro DYS389I/II, DYS391 a DYS439 je značen fluoresceinem (FL); jeden primer specifický pro DYS385a/b, DYS390 a DYS393 je značen karboxy-tetrametylrhodaminem (TMR); a jeden primer specifický pro DYS19, DYS392, DYS437 a DYS438 je značen 6-karboxy-4´,5´-dichlor-2´,7´-dimetoxy-fluoresceinem (JOE).

 

Všech dvanáct lokusů je amplifikováno najednou v jedné mikrozkumavce a analyzováno jedním nástřikem nebo jednou dráhou v gelu. Velikost fragmentu určuje vnitřní velikostní strandard (Internal Lane Standard 600, ILS) značený karboxy-X-rhodaminem (CXR). Spektrální kalibrace přístroje se provádí pomocí matrix kitu od společnosti Promega.

 

Systém PowerPlex® Y je kompatibilní s analyzátory ABI PRISM® 310, 3100 a 3100-Avant, Applied Biosystems 3130 a 3130xl a sekvenátorem ABI PRISM® 377 DNA.

 

Vlastnosti:

Amplifikace 12 lokusů Y-STR v jedné reakci: Amplifikujte devět lokusů definovaných jako Evropský minimální haplotyp a schválený Mezinárodní společností forenzní genetiky ISFG (International Society of Forensic Genetics)* plus dva lokusy přidané k tomuto vzoru Vědeckou pracovní skupinou zabývající se analytickými metodami DNA SWGDAM (Scientific Working Group on DNA Analysis Methods).
*Data v databázi haplotypů PowerPlex® Y byla přidána k databázi US Y-STR, seznam, který si lze prohlédnout od 11- do 17-lokusu v Y-STR haplotypech. Prohlédnout si můžete haplotypy Y-STR v databázi US Y-STR na stránkách: www.usystrdatabase.org nebo v databázi Y-Chromosome Haplotype Reference Database na stránkách: www.yhrd.org
Lokusy schválené společností ISFG jsou: DYS19, DYS385a/b, DYS389I/II, DYS390, DYS391, DYS392, DYS393.

Lokusy schválené vědeckou pracovní skupinou SWGDAM jsou: DYS19, DYS385a/b, DYS389I/II, DYS390, DYS391, DYS392, DYS393, DYS438 a DYS439.
Maximální citlivost: Systém je optimalizován na použití 0.5–1ng templátu DNA. Každá dávka je nicméně testována poskytovat reprodukovatelné výsledky s 0.25ng DNA. Další studie ukazují, že je možné získat interpretovatelné výsledky při množství DNA<0.25ng.
Perfektní specifita—amplifikujete pouze DNA muže: Každá dávka je testována tak, aby nebyla s jistotou amplifikována žádná DNA ženy až do množství DNA ženy 100ng. Další studie ukazují, že nebyla amplifikována žádná DNA ženy v přítomnosti DNA ženy >100ng. Proto je systém  PowerPlex® Y jedinečnou volbou při analýze složitých směsných vzorků.
Krátké PCR produkty: Produkty amplifikace jsou všechny menší než 335 bází, což zvětšuje pravděpodobnost obdržení celého profilu z degradovaných vzorků.
Nepřesahující lokusy: Primery byly navrženy tak, aby alely pro žádný lokus nezasahovaly do sousedního lokusu. Tak je snížena pravděpodobnost špatné interpretace.

Analýza vzorků s větší spolehlivostí: Alelické žebříky (laddery) jsou poskytovány pro všech 12 lokusů, aby usnadnily interpretaci při použití PowerTyper™ Macro. Široké rozpětí alel obsažených v žebříku umožňuje analýzu vzácnějších alel.

Automatické stanovení genotypů: PowerTyper™ Y Macro (dostupný zvlášť) byl vyvinut pro automatické značení fragmentů generovaných z dat Genotyper®. Software PowerTyper™ Macros může být stažen z: Genetic Identity Tools nebo objednán na CD-ROM. Soubory panelů a binů pro použití GeneMapper® ID jsou dostupné ke stažení na: Genetic Identity Tools.

 

Použití:

Více informací viz Protocols & Applications Guide.

 

Protokol:

PowerPlex® Y System Technical Manual #TMD018.
PowerPlex® Matrix Standards, 310, Technical Bulletin #TBD021.
PowerPlex® Matrix Standards, 3100/3130, Technical Bulletin #TBD022.

 

Potřeby pro software:

PowerPlex® Y Haplotype Database.

 

Podmínky skladování:

Uchovávat při at –20°C. Fluorescenční páry primerů a alelický žebřík jsou fotosensitivní, proto minimalizujte jejich světelnou expozici.

PowerPlex® Y System
 
 
Facebook Twitter Youtube LinkedIn