PowerPlex® S5 System (Promega)

Popis:

Systém PowerPlex® S5(a,b,c) je mini STR kit, který umožňuje současnou amplifikaci a detekci 4 STR lokusů (D18S51, D8S1179, TH01, FGA) a Amelogeninu. Jeden primer specifický pro každý z lokusů Amelogenin, D18S51 a D8S1179 je značen fluoresceinem (FL), jeden primer specifický pro každý z lokusů TH01 a FGA je značen 6-karboxy-4´,5´-dichlor-2´,7´-dimetoxy-fluoresceinem (JOE). Všech pět lokusů je amplifikováno současně v jedné mikrozkumavce a analyzováno jedním nástřikem. Všechny 4 STR lokusy jsou začleněny do evropských databází a do databáze CODIS.

 

Produkty amplifikace u všech lokusů jsou menší než 260bp. Jedná se o první STR kit od společnosti Promega Corp., který obsahuje hot-start Taq DNA polymerázu, která je součástí PowerPlex® S5 5X Master Mixu. Systém PowerPlex® S5 je primárně určen ke screeningu, ale může být použit jako mini STR kit pro práci se stopami.

 

Vlastnosti:

 

Citlivost: Poskytuje úplný DNA profil i s množstvím 50 pg DNA.
Snadné použití: Systém PowerPlex® S5 obsahuje páry primerů a master mix s Taq DNA polymerázou a vnitřním velikostním standardem (ILS600). Zjednodušený teplotní cyklovací protokol nevyžaduje ramping a systém je kompatibilní s přístroji ABI PRISM® 310, 3100 a 3100-Avant a Applied Biosystems 3130 a 3130xl.
Robustnost: Systém PowerPlex® S5 je tolerantnější k degradované DNA a méně citlivý k inhibitorům. Úplného profilu může být  dosaženo v přítomnosti 130?M hematinu, 200ng taninu nebo 150ng huminové kyseliny.

 

Více informací najdete v Protocols & Applications Guide.

 

Protokol:

 

PowerPlex® S5 System Technical Manual #TMD021.
PowerPlex® Matrix Standards, 310, Technical Bulletin #TBD021.
PowerPlex® Matrix Standards, 3100/3130, Technical Bulletin #TBD022.

 

Podmínky skladování:

Uchovávejte při teplotě -20°C.

PowerPlex® S5
 
 
Facebook Twitter Youtube LinkedIn