PowerPlex® Fusion Systems (Promega)

S tím, jak se rozrůstají DNA databáze, a roste mezinárodní spolupráce, vzniká potřeba vytvořit set společně používaných markerů pro snazší výměnu dat a eliminaci náhodných shod.

Použitím kitů PowerPlex® Fusion Systems (PowerPlex® Fusion a Fusion 6C) obdržíte nejvyšší stupeň diskriminace z jedné reakce. Kity poskytují více informací pro forenzní, paternitní studie a studie příbuzenských vztahů díky obsahu běžných a informativních lokusů používaných celosvětově jako je SE33, Penta D a Penta E.

Výhody:

  • Největší diskriminační schopnost ze všech dostupných autosomálních STR kitů
  • Zlepšení efektivity práce v laboratoři rychlým cyklováním a direct amplifikací
  • Získání vyšší úspěšnosti s obtížnými stopami vzhledem k robustnosti a citlivosti kitů
  • Zařazení Y-STR lokusů zlepšující interpretaci směsí.
  • Zjednodušení validace použitím jednoho kitu pro stopy a srovnávací vzorky

Použití:

  • Forenzní analýza DNA
  • Testování lidské identity
  • Testování paternity

 

Více najdete zde!

 
Facebook Twitter Youtube LinkedIn