PowerPlex® ESX and ESI Systems (Promega)

Popis:

Nové kity PowerPlex® ESX and ESI Systems byly připraveny podle doporučení a priorit ENFSI. Jsou postaveny na základě pětibarevné technologie a umožňují společnou amplifikaci a detekci 16, resp. 17 lokusů; t.j. 7 evropských standardních lokusů ESS: D3S1358, D8S1179, D18S51, D21S11, FGA, THO1, vWA, nové lokusy D2S441, D10S1248, D22S1045, D1S1656, D12S391, a další lokusy známé již z předchozích kitů D2S1358, D16S539, D19S433, Amelogenin a volitelně též lokus SE33.

 

PowerPlex® ESX and ESI Systems(a–g) jsou dostupné v multiplexních formátech, obsahují více lokusů v mini a midi formátu, umožňují detegovat lokus SE33, aby bylo možné splnit různá doporučení a/nebo priority a byla zvýšena tolerance k běžným inhibitorům a zvětšena citlivost pro obdržení kompletních profilů z malého množství DNA.

 

Systémy jsou dostatečně robustní pro analýzy degradované DNA díky použití mini-STR lokusům, jsou kompatibilní s analyzátory ABI PRISM® 310, 3100 a 3100-Avant a Applied Biosystems 3130 a 3130xl.

 

Vlastnosti:

Kit mnoha možností: Vytváříte databáze nebo pracujete se stopami, zvolte vyhovující variantu kitu.

Více lokusů: Jsou zde zahrnuty všechny lokusy doporučené ENFSI, s nebo bez lokusu SE33.

Více mini-STR lokusů: Získejte kompletnější profily z degradované DNA.

Více robustní pufr: Dosáhněte lepších výsledků u inhibovaných vzorků.

Víc kompletní kit: Kompletní systém obsahuje Taq DNA-polymerázu, která je součastí master mixu, velikostní standard a H2O (amplification-grade).

 

Použití:

Forenzní analýza DNA

Testování lidské identity

Testování paternity

Protokol:

PowerPlex® ESX 16 System Technical Manual #TMD023.
PowerPlex® ESX 17 System Technical Manual #TMD024.
PowerPlex® ESI 16 System Technical Manual #TMD027.
PowerPlex® ESI 17 System Technical Manual #TMD028.

 

Podmínky skladování:

Uchovávejte při teplotě –20°C.

PowerPlex® ESX 17 a ESI 17 Profil DNA za použití PowerPlex® ESI-17 v přítomnosti 300 uM hematinu
 
 
Facebook Twitter Youtube LinkedIn