PowerPlex® 21 System (Promega)

PowerPlex® 21 System je používán pro zjišťování lidské genetické identity, forenzní analýzu, testování příbuznosti a ke vědeckým účelům. Systém umožňuje společnou amplifikaci a čtyřbarevnou fluorescenční detekci 21 lokusů (20 STR lokusů a Amelogeninu), zahrnující D1S1656, D2S1338, D3S1358, D5S818, D6S1043, D7S820, D8S1179, D12S391, D13S317, D16S539, D18S51, D19S433, D21S11, Amelogenin, CSF1PO, FGA, Penta D, Penta E, TH01, TPOX a vWA. PowerPlex® 21 System je kompatibilní s genetickými analyzátory ABI PRISM® 3100 a 3100-Avant a Applied Biosystems 3130, 3130xl, 3500 a 3500xL.

 

Podmínky amplifikace a detekce se v závislosti na použitých přístrojích může měnit. Je vhodné optimalizovat počet cyklů, podmínky injektáže, případně objem vzorku k analýze, stejně tak i vnitřní validace metodiky.

 

PowerPlex® 21 System poskytuje všechny komponenty nutné k amplifikaci STR oblastí lidské genomové DNA, zahrnující hot-start termostabilní DNA polymerázu, která je součástí PowerPlex® 21 5X Master Mix. V protokolu pro PowerPlex® 21 System jsou uvedeny podmínky pro cykler GeneAmp® PCR system 9700. Pro správnou analýzu amplikonů je nutné použít software GeneMapper® ID nebo ID-X s odpovídajícími panely a biny, které je možné nalézt zde.

Matriční standardy nutné k spektrální kalibraci genetického analyzátoru jsou poskytovány ve formě samostaného produktu PowerPlex® 5-Dye Matrix Standards, 3100/3130, kat. č. DG4700, který je vhodný pro přístroje ABI PRISM® 3100 a 3100-Avant a Applied Biosystems 3130, 3130xl, 3500 a 3500xL.

PowerPlex® 21 System Templát DNA (0,5 ng) byl amplifikován použitím PowerPlex® 21 System a analyzován na Applied Biosystems 3130 při napětí 3kV pětisekundovým nástřikem. Výsledky byly analyzovány pomocí softwaru GeneMapper® ID, verze 3.2. Panel A. Lokusy značené fluoresceinem
 
 
Facebook Twitter Youtube LinkedIn