PowerPlex® 16HS System (Promega)

Popis:

Systém PowerPlex® 16 HS(a-e) amplifikuje najednou lokusy D18S51, D21S11, TH01, D3S1358, Penta E (všechny značené fluoresceinem); FGA, TPOX, D8S1179, vWA a Amelogenin (všechny značené TMR); CSF1PO, D16S539, D7S820, D13S317, D5S818 a Penta D (všechny značené JOE). Tento multiplex obsahuje všech 13 CODIS STR markerů, Amelogenin na určení pohlaví a dva markery s velmi nízkou frekvencí stutterů, vysoce rozlišené pentanukleotidové STR markery. Všech 16 lokusů je amplifikováno paralelně v jedné mikrozkumavce a analyzováno pomocí jednoho nástřiku. Systém PowerPlex® 16 HS je kompatibilní s analyzátory ABI PRISM® 310, 3100 a 3100-Avant a Applied Biosystems 3130 a 3130xl.

 

Více informací najdete na: www.promega.com/powerplex16hs/product.htm

 

Vlastnosti:

Stabilita: Systém PowerPlex® 16 HS poskytuje stabilnější výsledky vzhledem k přítomnosti PCR inhibitorů než konkurenční STR systémy a předchozí verze PowerPlex® 16. Poskytuje genetický profil u vzorků, které dříve nebylo možné amplifikovat. Eliminuje finanční a časově náročné přečišťování vzorků.
Citlivost: Každá série je posuzována tak, aby byl obdržen úplný profil od 100pg DNA. Získává si důvěru i u limitních vzorků.
Vysoké rozlišení: Lokusy obsažené v systému PowerPlex® 16 HS jsou více vypovídající než konkurenční systémy (1). To je ideální pro případy objasnění částečné podobnosti nebo u náročných rodinných případů.
Osvědčený design: Sekvence primerů, barviva a standardy jsou stejné jako u systému PowerPlex® 16. Očekávejte soulad s používanými databázemi.
Kompletní systém: PowerPlex® 16 HS obsahuje velikostní standard, H2O (amplification-grade) a Taq DNA polymerázu již v master mixu. Jednoduché na objednání, jednoduché na použití.

 

Použití:

Analýzy DNA ve forenzních laboratořích.
Testování lidské identity.
Testování otcovství.
Identifikace kmene tkáňových kultur.
Více informací viz Protocols & Applications Guide.

 

Protokol:

Technical Manual #TMD022.

 

Podmínky skladování:

Uchovávat při –20°C.

 

Reference:

Konjhodic, R. et al. (ICMP) (2004) Comparative study of Penta D and Penta E with D2 and D19, IDENTITY Newsletter 5,1–2.

PowerPlex® 16 HS System
 
 
Facebook Twitter Youtube LinkedIn