PowerPlex® 16 System (Promega)

Popis:

Systém PowerPlex® 16(a–e) umožňuje multiplexní amplifikaci a tříbarevnou detekci 16 lokusů (patnáct lokusů STR a Amelogeninu): Penta E, D18S51, D21S11, TH01, D3S1358, FGA, TPOX, D8S1179, vWA, Amelogenin, Penta D, CSF1PO, D16S539, D7S820, D13S317 a D5S818. V systému PowerPlex® 16 je jeden primer pro každý z lokusů Penta E, D18S51, D21S11, TH01 a D3S1358 značen fluoresceinem (FL); jeden primer pro každý z lokusů FGA, TPOX, D8S1179, vWA a Amelogenin značen karboxy-tetrametylrhodaminem (TMR); a jeden primer pro každý z lokusů Penta D, CSF1PO, D16S539, D7S820, D13S317 a D5S818 značen 6-karboxy-4´,5´-dichlor-2´,7´-dimetoxyfluoresceinem (JOE). Všech šestnáct lokusů je amplifikováno najednou v jedné mikrozkumavce a analyzováno jedním nástřikem nebo jednou dráhou na gelu.


Systém PowerPlex® 16 je kompatibilní s analyzátory ABI PRISM® 310, 3100 a 3100-Avant, Applied Biosystems 3130 a 3130xl a sekvenátorem ABI PRISM® 377 DNA.

 

Vlastnosti:

Jedna amplifikace: Amplifikuje všech 13 CODIS lokusů STR v jedné reakci.

Maximální citlivost: Analyzuje minimální množství DNA. Systém je optimalizován na použití pro množství DNA 1ng; každý set je testován, aby poskytl reprodukovatelné výsledky s 0.5ng DNA. Další studie ukazují, že při použití menšího množství DNA než 0.5ng je možno získat interpretovatelné výsledky.

Vnitřní velikostní standard 600 (ILS): Tento marker nabízí největší přesnost vhodnou pro analýzu DNA. Je navržen pro použití v každé dráze gelu nebo kapilárním nástřiku pro zvýšení přesnosti vaší analýzy.

Alelický žebřík (Allelic Ladders): Alelický žebřík na všech 16 lokusů je poskytován pro zjednodušení interpretace.

Automatické stanovení genotypů: Soubory panelů a binů jsou požadovány pro použití softwaru GeneMapper® ID a jsou přístupné ke stažení na: Genetic Identity Tools. Software PowerTyper™ 16 Macro (dostupný zvlášť) umožňuje analýzu dat, dovoluje automatické stanovení genotypů za použití softwaru Genotyper®. Software PowerTyper™ Macros může být stažen na: Genetic Identity Tools nebo objednán na CD-ROM.

Validační studie: Systém PowerPlex® 16 byl podrobně prověřován procesem zahrnujícím interní ověření, ověření databáze CODIS a ověření při práci na forenzních případech.

 

Použití:

Více informací viz: Protocols & Applications Guide.

 

Protokol:

PowerPlex® 16 System Technical Manual #TMD012.
PowerPlex® Matrix Standards, 310, Technical Bulletin #TBD021.
PowerPlex® Matrix Standards, 3100/3130, Technical Bulletin #TBD022.

 

FAQ

PowerPlex® 16 System FAQ.

 

Podmínky skladování:

Uchovávat při –20°C. Fluorescenční páry primerů a alelické žebříky jsou citlivé na světlo, proto minimalizujte světelnou expozici.

PowerPlex® 16 System
 
 
Facebook Twitter Youtube LinkedIn