PowerPlex® 16 and ES Monoplex Systems (Promega)

Popis:

Systémy PowerPlex® 16 a ES Monoplex(a–d) byly připraveny k amplifikaci lokusů Penta E, Penta D, SE33, D3S1358, TH01, D21S11, D18S51, D5S818, D13S317, D7S820, D16S539, CSF1PO, vWR, D8S1179, TPOX nebo FGA. Každý systém – monoplex umožňuje amplifikaci jednoho lokusu, aby bylo možné potvrdit výsledky získané systémy PowerPlex® 16 nebo PowerPlex® ES. Systémy monoplexů mohou být použity také k zopakování amplifikace vzorků DNA tam, kde během analýzy použitím systému PowerPlex 16 nebyl amplifikován jeden nebo více lokusů kvůli ne zcela optimálním podmínkám amplifikace nebo z důvodu špatné kvality DNA.

 

Systémy PowerPlex® 16 a PowerPlex® ES Monoplex obsahuje páry primerů, které mají stejnou sekvenci jako ty, které jsou použity v systémech PowerPlex® 16 (Cat.# DC6530, DC6531), PowerPlex® 2.1 (Cat.# DC6470, DC6471), PowerPlex® 16 BIO (Cat.# DC6540, DC6541) a PowerPlex® ES (Cat.# DC6730, DC6731).

 

Alelické žebříky jsou poskytnuty pouze u těchto systémů PowerPlex® Monoplex: DC6751, DC6591 a DC6651 [SE33 (JOE); Penta E (fluorescein), resp. Penta D (JOE)]. Alelické žebříky, které nejsou poskytovány, jsou dostupné u vašeho distributora.

 

Systémy PowerPlex® 16 a ES Monoplex byly vyvinuty pro použití s přístroji ABI PRISM® 310, 3100 a 3100-Avant a Applied Biosystems 3130 a 3130xl a jsou kompatibilní se sekvenátory ABI PRISM® 377 a 373 DNA a přístrojem Hitachi FMBIO® II.

 

Protokol:

PowerPlex® 16 and PowerPlex® ES Monoplex Systems Technical Bulletin #TBD017.
PowerPlex® 16 System Technical Manual #TMD012.
PowerPlex® ES System Technical Manual #TMD017.

 

Podmínky skladování:

Uchovávat při teplotě –20°C. Fluorescenčně značené páry primerů jsou fotosensitivní, proto minimalizujte jejich světelnou expozici.

Monoplexy PowerPlex 16 a ES
 
 
Facebook Twitter Youtube LinkedIn