Plexor HY (Promega)

Popis:

Plexor® HY(a–g) je citlivý multiplexní kit s rutinní detekcí přibližného množství celkové DNA 6.4 pg. Nastavení PCR amplifikace je provedeno za pokojové teploty a je kompatibilní s automatizovanými systémy. Technologie Plexor® měří redukci fluorescenčního signálu během amplifikace. K amplifikaci je třeba pouze dvou primerů pro každou cílovou sekvenci, jeden z nich obsahuje fluorescenční konec a modifikovanou bázi. Jak amplifikace postupuje, fluorescence je snižována specifickou inkorporací zhášeče fluorescence, který se zařadí naproti komplementární modifikované bázi. Zhášeč se nachází v blízkém sousedství k fluorescenčnímu barvivu, které je na konci primeru, takže výsledek je redukce fluorescenčního signálu. Po PCR může být provedena analýza pomocí křivky tání, která poskytuje interní kontrolu pro výsledek testu a pomocí které lze navrhnout řešení případného problému.


Systém Plexor® HY je optimalizován pro použití na přístrojích Applied Biosystems 7500 a 7500 FAST real-time PCR a Stratagene Mx3005P® a Mx3000P® qPCR. V případě potřeby dalších informací o použití dalších přístrojů na kvantitativní PCR, prosím, kontaktujte Promega Technical Services.


Software Plexor® pro analýzu dat je zadarmo přístupný ke stažení na: promega.com/plexorhy/. Unikátní funkce tohoto softwaru dovoluje rychle a jednoduše prohlédnout data a vytvořit zprávu. Duplikáty jsou automaticky zprůměrovány, množství templátu je vypočítáno stejně tak jako daný objem DNA, který je třeba přidat do reakce, pro optimalizaci podmínek dané amplifikace STR.

 

Vlastnosti:

Simultánní kvantifikace autozomální DNA a DNA Y-chromosomu: Menší variabilita, kratší čas, cennější data.
Konzistentní a reprodukovatelná detekce od 6.4pg DNA: Jestliže nelze detegovat DNA pomocí Plexor® HY, není možná detekce ani pomocí systému STR.
Interní pozitivní kontrola a analýza pomocí křivky tání: Kontrola falešně negativních a falešně pozitivních výsledků vám dovoluje důvěřovat svým údajům.

 

Použití:

 

Více informací viz Protocols & Applications Guide.

Protokol:

Plexor® HY System for the Applied Biosystems 7500 and 7500 FAST Real-Time PCR Systems Technical Manual #TM293.
Plexor® HY System for the Stratagene Mx3000P® and Mx3005P™ Quantitative PCR Systems Technical Manual #TM294.
Plexor® HY System for the Bio-Rad iQ™5 Real-Time PCR Detection System Technical Manual #TM296.
Plexor® HY System for the Corbett Rotor-Gene 6000 Series Detection System Technical Manual #TM299.

Podmínky skladování:

 

Uchovávat při at –20°C.

Reference:

1.    Johnson, S.C. et al. (2004) Nucl. Acids Res. 32, 1937–41.
2.    Frackman, S. et al. (2005) Promega Notes 90, 2–4.
3.    Sherrill, C.B. et al. (2004) J. Am. Chem. Soc. 126, 4550–6.
4.    Moser, M.J. et al. (2005) Antimicrob. Agents Chemother. 49, 3334–40.
5.    Knox, C. and Krenke, B. (2007) Forensic Magazine
(forensicmag.com/articles.asp?pid=141).
6.    Noreault-Conti, T. and Buel, E. (2007) Profiles in DNA 10(1), 3–5.
(promega.com/profiles/1001/1001_03.html)
7.    Katz, D.E. (2007) Profiles in DNA 10(1), 6–8.
(promega.com/profiles/1001/1001_06.html)
8.    Krenke, B. (2005) Profiles in DNA 8(2), 6–7.
(promega.com/profiles/802/802_06.html)
9.    Krenke, B. et al. (2005) Profiles in DNA 8(1), 3–5.

(promega.com/profiles/801/801_03.html)

Křivky Plexor® HY autozomální PCR. Forenzní zpráva ze softwaru Plexor® Data Analysis
 
 
Facebook Twitter Youtube LinkedIn