Nová duální reportérová esej od Promegy

Nano-Glo® Dual-Luciferase® Reporter (NanoDLR) Assay vám umožní detekovat aktivitu Firefly luciferázy a NanoLuc luciferázy v jednom vzorku. Zdokonalená chemie Firefly a jas a citlivost NanoLuc luciferázy činí tuto duální esej uživatelsky příjemnou, poskytující data mimořádné kvality a umožňující větší flexibilitu při navrhování jednotlivých esejí.

Aktivita Firefly luciferázy (Fluc) je měřena jako první po přidání substrátu ONE-Glo™ EX Luciferase Assay Reagent. NanoDLR™ Stop & Glo® Reagent je následně přidán pro zhašení signálu Firefly luciferázy a současně obsahuje furimazine substrát pro NanoLuc luciferázu. Uživatelsky příjemný formát “add-read-add-read” generuje stabilní GLOW luminiscenční signál z obou reportérů přímo z buněk bez nutnosti lýze či jiné předpřípravy.

Dokonalá separace obou signálů umožňuje použít Nluc, Fluc nebo oba jako dynamické experimentální reportéry a co-reporter kontrolní vektory exprimující Nluc nebo Fluc z celou řadou promotorů dostupných individuálně či ve formě balíčků reagencií a vektorů, které nabízejí NanoDLR™ reagent s TK nebo PGK kontrolními vektory dle potřeby pro snadné zavedení NanoDLR™ eseje.

 

Výhody:

  • zdokonalená účinnost eseje: lepší zhášení Fluc signálu, silnější signál Nluc co-reportéru, formát homogenní eseje, a stabilní kinetika signálu pro uživatelsky pohodlné “add-read-add-read” zpracování
  • dosažení vyšší citlivosti: Nluc signál je až 1000x silnější než signál Renilla luciferázy, účinnější separace obou signálů umožňuje vyšší citlivost, zdokonalený poměr signál:pozadí a dva nezávislé reportéry v plném dynamickém rozsahu
  • možnost výběru konfigurace vaší eseje: Použijte Fluc nebo Nluc jako experimentální reportér s tím druhým jako interní kontrolu pro normalizaci, nebo využijte multiplexu obou reportérů jakožto experimentálních pro zisk většího množství dat, či rozšíření aplikací
  • pohodlnější použití eseje: Optimalizované reagencie mají vyšší stabilitu, méně požadavků na přípravu alikvótů a jejich zamrazování, snížený zápach reagencií, a sníženou citlivost ke komponentám kultivačních 
  • výhoda větší flexibility: Navržena jako “add-read-add-read” esej, která může být použita přímo s buňkami, je ale kompatibilní i s protokoly s injektory a buněčnými lyzáty při použití mikrodestiček až do formátu 1 536 jamek s minimálními požadavky na požití detekčního přístroje

Více informací najdete zde!

 
Manuál Nano DLR assay  | dokument ke stažení
 
 
Facebook Twitter Youtube LinkedIn