Detekce mycoplasmat

MycoAlert™ PLUS

 

Mycoplasma jsou nejmenší a nejjednodušší prokaryota. Mycoplasma jsou z důvodu omezené schopnosti syntetizovat vlastní živiny závislé na hostiteli. Možná přítomnost v buněčných kulturách je známá po dlouhou dobu, nicméně vlastní infekce se často podaří zjistit až po měsících kultivace.

Přítomnost je charakteristická poklesem v měřítku proliferace a jemnými změnami v buněčných reakcích, jako například genovou expresí. Je to zapříčiněno především bojem mycoplasmat a buněk o živiny.

 

Detekce mycoplasmat byla doposud časově a pracně náročná a výsledky nebyly mnohdy jednoznačné. To se mění díky detekčním kitům MycoAlert™ a MycoAlert™  Plus (nový, zdokonalený produkt, stený princip). MycoAlert™ Plus představuje rychlý a pohodlný způsob detekce aktivních mycoplasmat v buněčné kultuře. Vlastní povaha testu umožňuje rutinní testování tkáňových kultur, složek a médií. 

 

Testovací souprava MycoAlert™ PLUS je selektivní biochemický test, který využívá určité enzymy charakteristické pro mycoplasma. Přítomnost těchto enzymů umožňuje rychlou, citlivou a spolehlivou metodu detekce infikovaných tkáňových kultur. Žijící mycoplasma jsou lyzována a uvolněný enzym reaguje se substrátem MycoAlert™ PLUS, přičemž dochází k přeměně ADP na ATP.

 

Měřením přítomnosti ATP před a po přidání substrátu MycoAlert™ PLUS získáme dvě hodnoty. Jejich poměr nám určí zda se v daném vzorku mycoplasma nachazí či ne.

Pokud mycoplasmata přítomna nejsou, není hodnota druhého čtení vyšší než hodnota prvního čtení. Pokud jsou mycoplasmata přítomna, vedou spolu s reakcí se substrátem ke zvýšení hodnoty ATP.

 

Pohodlná a rychlá metoda

• Jednoduše přidejte dvě reagencie do supernatanu kultivačního média
• Proveďte dvě měření luminiscence
• Výsledky v méně jak 20 minutách
• Jednoduchá interpretace výsledků
 

Univerzální metoda

• Detekuje všechny běžné řády třídy Mollicutes (Mycoplasma, Acholeplasma, Entomoplasma a Spiroplasma, kromě Ureaplasma)
• Vhodný pro kyvetové luminometry, destičkové luminometry nebo jiné multi-mode readery

 

K dipozici kity o velikosti od 10 do 100 stanovení.

 

Více informací v originálním manuálu zde, našem e-mailu eastport@eastport.cz nebo tel. 721 867 038.

 

Případná eliminace mycoplasmat možná pomocí přípravku MycoZap. Více k antibiotiku zde.

 

Ilustrační video níže:

MycoAlert - kit MycoAlert MycoAlert - schéma detekce
 
Kompletní manuál  | Dokument ke stažení
Brožura MycoAlert  | Dokument ke stažení
 
 
Facebook Twitter Youtube LinkedIn